Late stage (שלב מאוחר)

במשפט: כשהחברה נמצאת חצי שנה עד שנה לפני אירוע נזילות, כמו אקזיט או הנפקה. 

 

מה זה Late stage (שלב מאוחר)?

Late stage (בעברית: השלב המאוחר) הוא שלב מתקדם במחזור חייו של הסטרטאפ, בו החברה נמצאת במרחק חצי שנה עד שנה מאירוע נזילות, כמו אקזיט (מימוש רווחים) או הנפקה ציבורית (מימוש אופציות). לעיתים מתקיימים בשלב זה סבבי הגיוס האחרונים (סבב גיוס C ומעלה).

ברוב המקרים, חברה תגיע לשלב ה- Late stage בין שלב הצמיחה (Growth stage) לשלב הבגרות (Maturity) או בחפיפה אל אחד מהם, כלומר לא לפני שהחברה הצליחה לייצר מקורות הכנסה עקביים ולהציג מגמה ברורה של צמיחה.