Maturity (שלב הבגרות)

במשפט: השלב בו החברה רווחית ומאוזנת תפעולית. 

מה זה Maturity (שלב הבגרות)?

המונח Maturity כשמו כן הוא, מייצג את השלב בו הסטרטאפ הגיע לבגרות. זהו השלב בו החברה רואה רווחים יציבים על בסיס שנתי והיא מאוזנת מבחינה תפעולית – כלומר, היא ממצבת את עצמה כמתחרה, קהל היעד מודע לה והיא מוכרת את מוצריה באופן סדיר ועקבי.

מטבע הדברים, שלב הבגרות (Maturity) מגיע אחרי שלב הצמיחה (Growth stage) ופעמים רבות כאן טמון האתגר. בעוד שיש חברות שממשיכות בהובלה וצומחות בקצב הגון, אחרות נאבקות כדי ליהנות מאותם שיעורי צמיחה גבוהים. כמו כן, ואולי הדברים קשורים, חברות רבות שמגיעות לשלב הבגרות מנסות לעבור הלאה באמצעות עסקת מכירה, מלאה או חלקית.  עם זאת, תהליך המשא ומתן עשוי וצפוי להיות מסע בפני עצמו.