Pre-seed Round (גיוס טרום ראשוני)

במשפט: סבב גיוס שמתבצע בשלב טרומי, בד"כ לפני שההתכנות הכלכלית של המוצר נבדקה לעומק. 

מה זה Pre-seed Round (גיוס טרום ראשוני)?

המונח Pre-seed  מייצג את השלב המוקדם ביותר, הטרום-ראשוני, בחייו של המיזם (לפני שלב ה- Seed). זהו למעשה שלב הרעיון, בו עדיין אין מוצר – וגם אין כסף. במקרים בהם ליזמים אין את ההון העצמי הדרוש כדי לקדם את הרעיון, הם יצאו לסבב גיוס טרום ראשוני - Pre-seed Round.

מאחר וזהו שלב טרומי בחיי המיזם, בדרך כלל עוד לפני שנבדקה לעומק ההתכנות הכלכלית של המוצר, מדובר בהשקעה בסיכון גבוה מאוד ולא תמיד קל למצוא משקיע מתאים. לכן, יזמים רבים בשלב ה- Pre-seed יעדיפו לנסות לגייס את ההון הראשוני בקרב חברים, מכרים ובני משפחה – גיוס שנקרא FFF (Friends, Family and Fools).

סבב הגיוס הבא הוא סבב הגיוס הראשוני (Seed Round).