Seed Round (גיוס ראשוני)

במשפט: סבב גיוס שמתבצע בשלב ראשוני, בד"כ כאשר ניתן להציג תכנית עסקית ולהוכיח היתכנות כלכלית. 

מה זה Seed Round (גיוס ראשוני)?

המונח Seed מתייחס לשלב הראשוני בו המיזם מתחיל להפוך מרעיון למציאות. שלב זה מגיע לאחר שלב הרעיון (Pre-seed), כאשר היזמים פועלים להוכחת היתכנות כלכלית, פיתוח המוצר וגיבוש מודל עסקי.

Seed Round, או סבב גיוס ראשוני, הוא סבב הגיוס שמתבצע כאשר המיזם עדיין נמצא בשלב הסיד (Seed), בד"כ לאחר שהיזמים גיבשו תכנית עסקית והוכיחו התכנות ראשונית לרווחיות. בהתאם, כספי הגיוס מיועדים לרוב לכיסוי עלויות הפיתוח של המוצר, כמו שכר לעובדים, חומרי גלם, ביצוע סקרי שוק, רישום פטנטים, שכירת יועצים מקצועיים וכדו'.

בשלב הסיד (Seed) עוד אין מוצר או רווחים, אלא רק תכניות ובדיקות היתכנות, ולכן השקעה בשלב זה נחשבת להשקעה בעלת סיכון כלכלי גבוה – כמו גם תמורה גבוהה במקרה של הצלחה.