Series A round (גיוס ראשון)

במשפט: סבב הגיוס המרכזי הראשון; מתבצע בשלב בו כבר יש אבטיפוס עובד. 

מה זה Series A round (גיוס ראשון)?

Series A round (גם: Round A או סבב A) הוא סבב הגיוס המרכזי הראשון של החברה. לרוב, היזמים יצאו לסבב A כאשר כבר יש בידם אבטיפוס עובד של המוצר. כלומר, לאחר שבוצע ניסוי בטא ומתחילים לראות מכירות ראשוניות. בהתאם, כספי הגיוס מיועדים להמשך פיתוח המוצר ושיווקו – חומרי גלם, שכר למעצבים ומתכנתים, יחסי ציבור, פרסום וכו'.

בניגוד לגיוס בשלבים מוקדמים יותר (Pre-seed ו- Seed), בסבב גיוס A יש כבר מוצר עובד והוכחות בשטח, או לפחות תחילתן של הוכחות, לפוטנציאל הרווחיות הגלום בו. על כן, זהו לרוב השלב הראשון בו החברה תכוון להשקעה מצידן של קרנות הון סיכון – שבאפשרותן להשקיע סכומים גבוהים בהרבה מאשר משקיעים פרטיים.