מכרז הולנדי

במשפט: מכרז שנפתח במחיר המקסימלי שהולך ויורד בפרקי זמן קבועים, עד שאחד המציעים מכריז על קנייה או שהמחיר הגיע לסף המינימום. 

מהו מכרז הולנדי?

מכרז הולנדי, המכונה גם "המכרז היורד", נקרא כך מאחר והוא נהוג בעיקר בבורסת הפרחים ההולנדית ובמסגרתו המחיר הפותח הוא המחיר המקסימלי שהולך ויורד לאורך המכירה, באופן הדרגתי ובפרקי זמן קבועים. הראשון מבין הקונים שהכריז על קנייה זוכה והוא משלם את המחיר האחרון, הנמוך ביותר שהוכרז. זאת בניגוד לשיטת המכרז הקלאסית, המכונה גם "התמחרות", בה המכרז מתחיל במחיר נמוך שהולך ועולה, והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר.

תאורטית, מכרז הולנדי אינו שונה ממכירה בהצעות חתומות, מכרז בו כל אחד מפקיד את הצעתו במעטפה חתומה והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר. זאת מאחר ובשני המקרים כל אחד מהמשתתפים מכריז (במעטפה או כאשר הכרוז מגיע אליו) על המחיר המקסימלי אותו הוא מוכן לשלם.

הירידה הקבועה של המחיר בשיטה ההולנדית מעודדת את המשתתפים לפעול בהחלטיות במסירת ההצעה, בעודם חוששים שיפסידו עסקה אטרקטיבית. עם זאת, כמובן, יש הטוענים שהתמורה שתושג למוכר בשיטה ההולנדית תהיה נמוכה מזו שתושג בשיטה הקלאסית של "המחיר הגבוה מנצח". לכן, השימוש בשיטה ההולנדית מתאים בעיקר למקרים בהם נדרשת ודאות בעסקה.