• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 650
1 2 3 4 5 ...
19 ספטמבר 2017

בפרשת מיזל (ב"ל 15956-05-15) הסוגיה שבמחלוקת הייתה האם יש לראות בהכנסות שכיר המתקבלות ממעסיק זר כהכנסות שלא מעבודה החייבות במס ובגינן יש לשלם דמי ביטוח לאומי.התובע, אריה מיזל, תושב ואזרח ישראל, החל לעבוד כמנהל שיווק בשירותי חברה זרה ברומניה בשנים 2009-2010 והצהיר על כך למוסד לביטוח לאומי מיוזמתו...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/גביית-דמי-ביטוח-לאומי-בגין-הכנסות-המתקבלות-ממעסיק
19 ספטמבר 2017

בפרשת סופר פארם (בג"ץ 9350/16) נדונה הסוגיה האם שירות הזמנות מוצרים הקיים באתרי אינטרנט של חברות "ג'יימס ריצ'רדסון" ו"אל על" הוא בבחינת שירות מכירות, אשר עסקאות מכר טובין המתבצעות בו חייבות במע"מ ובמס קנייה.   עתירה זו הוגשה בהתבסס על ההנחה שעסקאות מכר טובין המתבצעות במדינת ישראל טעונות תשלום מע...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/החבות-במס-בהזמנות-מראש-של-מוצרי-חנויות-הדיוטי-פרי
19 ספטמבר 2017

בפרשת סגל (ע"מ 10456-03-12) נדונה השאלה האם יש להכיר בהפסד הון שנוצר לחברה משפחתית מירידת ערך של נכס מקרקעין שהתגבשה להפסד בדרך של "מכירה פנימית" ולהתירו כנגד רווח הון שנצמח לבעל מניותיה באותה שנה, או שמא, בנסיבות העניין, אין לקזז את הפסד ההון משום שמדובר בפעולה מלאכותית. המערערת הינה חברה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/קיזוז-הפסד-הון-שמקורו-בנכס-מקרקעין-אגב-מכירת-מניות
19 ספטמבר 2017

הודעות1. דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס – תזכורתמועד הגשת הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" בנושא מכס ומע"מ, בגין עמדות שננקטו בשנת 2016 בניגוד לעמדות שפורסמו ע"י הרשות, הינו עד ליום 1.10.17, בטופס שנקבע לשם כך.יוזכר כי על רשימת העמדות, נמנית עמדה 2/2016 שעניינה ייבוא שירותים ולפיה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/מידעון-אשכול-המסים-–-גיליון-מס-172
18 ספטמבר 2017

תחום המיסוי העקיף בכותרות בארץ ובעולם, סביב התפתחויות בתחום הסחר הגלובאלי, בין בסגירת גבולות והכבדה על יבוא סחורות מעבר לים ובין בפתיחתם דווקא לסחר חופשי. בין השיקולים להטלה או אי הטלה של מס עקיף, נמנים הוזלת המחיר לצרכן ופתיחה לתחרות גלובאלית לעומת שיקול ההגנה על התעשיה המקומית. ובין השיקולים...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מיסים-עקיפים/סחר-גלובאלי-בטובין-–-אתגרי-העידן-החדש
18 ספטמבר 2017

לחברי ועדות הביקורת בקיבוצים ובמושבים שלום רב, אנו שמחים לשלוח אליכם ניוזלטר נוסף שנכתב במיוחד עבורכם. הפעם בחרנו לכתוב על סיפור מהחיים - התנהלות ועדת הביקורת. בנוסף, נודה לקבלת רעיונות ודעות על נושאים שראוי שנעסוק בהם בעלונים הבאים. כל הערה או הארה יתקבלו בשמחה על ידי חברי צוות הקיבוצים של BDO...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/ביקורת-פנימית-וניהול-סיכונים/הניוזלטר-הרבעוני-של-הקיבוצים-ספטמבר-2017
18 ספטמבר 2017

ב-18/9 קיימה רשות החשמל מפגש תחת הכותרת  "שולחן עגול – תחזיות העתיד" בהשתתפות חן הרצוג, הכלכלן הראשי של חברת הייעוץ BDO, להצגת תחזית הביקוש שנערכה עבור דליה אנרגיות ופורום יצרני החשמל הפרטיים. תחזית BDO כוללת תמונת מצב משק החשמל לסוף קיץ 2017 ואומדנים מעודכנים לשנת 2017 כולה.להורדת התחזית המלאה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/כלכלה-ורגולציה/תמונת-מצב-משק-החשמל-ואומדנים-לשנת-2017
10 ספטמבר 2017

אנו עדים לחשיפה נרחבת של השימוש בקנאביס רפואי, שהינו תחום שהולך ומתפתח בשנים האחרונות ובעל פוטנציאל עסקי רחב, זאת על אף כי בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים, קנאביס, על כלל רכיביו, מוגדר כסם מסוכן האסור לשימוש ללא החזקת רישיון כדין. כיום, קבלת רישיון מלווה בבירוקרטיה משמעותית ועמידה בתנאי סף נוקשים...

/he-il/כתבות-ומאמרים/סקטורים/חקלאות/ענף-הקנאביס-הרפואי-–-שאיפות-גדולות
07 ספטמבר 2017

בפרשת רוזבאד (ע"מ 7678-09-11) הסוגיה שבמחלוקת עסקה בשאלת סיווג הכנסות ממכירת נדל"ן בחו"ל המוחזק באמצעות חברות בנות ונכדות וביתר דיוק האם הכנסות אלה תחשבנה כהכנסות פאסיביות החייבות במס בישראל כדיבידנד רעיוני הגם שלא חולקו בפועל, או שמא אותן הכנסות תחשבנה כחלק אינטגרלי מהפעילות העסקית של הקבוצה אשר...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/השקעות-בנדל-ן-בחו-ל-באמצעות-חברות-זרות-מהוות-מיזם
תצוגה 1 - 10 מתוך 650
1 2 3 4 5 ...