• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 824
1  2 3 4 5 ...
08 ינואר 2019

אנו מתכבדים בזאת להגיש לכם דוחות כספיים לדוגמה לתאגידים בנקאיים ליום 31 בדצמבר 2018 אשר ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP) ובהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב (US GAAP...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ביקורת-וראיית-חשבון/פרסומים-מקצועיים/דוחות-כספיים-לדוגמה-לתאגידים-בנקאיים-ליום-31-בדצמבר-2018
01 ינואר 2019

מסקרים הנערכים מדי שנה על ידי הלשכה העולמית לבוחני הונאות (of certified fraud Examiners"Association") עולה כי ארגונים עסקיים בעולם מפסידים מדי שנה בשל הונאות ומעילות של עובדים בארגון סכום המוערך בכ- 5% מהיקף הכנסתם.אין חולק כי הן טיפול תגובתי (לאחר קרות המעילה) והן טיפול מניעתי נחושים ומדויקים...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/ביקורת-חקירתית-forensic/מעילות-עובדים-בארגונים-עסקיים-ודרכים-להתמודדות
20 דצמבר 2018

המגזר השלישי-החברתי מהווה פלח חשוב מאוד במארג החברתי בישראל, ובשל תרומתו המכרעת על החברה ועל החיים של כולנו, הוא זוכה לאמון רב מצד הציבור. לצד זאת, המגזר משמש, ולו בתיאוריה, קרקע פורייה לפעילות הלבנת הון ואף מימון טרור, בפרט בעמותות/חל"צ הנשענות רבות על כספי תרומה.  

/he-il/כתבות-ומאמרים/סקטורים/המגזר-השלישי-מלכ-רים/איסור-הלבנת-הון-והגבלת-השימוש-במזומן-במלכ-ר
תצוגה 1 - 10 מתוך 824
1 2 3 4 5 ...