• חיפוש מתקדם

תצוגה 1 - 9 מתוך 704
1  2 3 4 5 ...
15 ינואר 2018

מועד אחרון להגשת בקשות 18.3.18הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה יצאה לאחרונה בתוכנית סיוע להעלאת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז צפון. במסגרת התכנית תינתן השתתפות חלקית בהוצאותיהם של עסקים אשר מעוניינים להגדיל את הפריון ולפתח חדשנות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/ייעוץ-ניהולי/תפעול-ולוגיסיטיקה/מענקים-להגדלת-הפריון-והחדשנות-בקרב-עסקים-קטנים-ובינוניים-בתחום-המסחר-והשירותים-בצפון
01 ינואר 2018

לחברי ועדות הביקורת בקיבוצים שלום רב, אנו שמחים לשלוח אליכם ניוזלטר נוסף שנכתב במיוחד עבורכם. הפעם בחרנו לכתוב על נושא יחסי קיבוץ – אגודה קהילתית, הסדרה שתאפשר "לחיות ביחד, בחברה טובה, בשלום ובנחת".נודה לקבלת רעיונות ודעות על נושאים שחשוב שנעסוק בהם בעלונים הבאים. כל הערה או הארה יתקבלו בשמחה על...

/he-il/כתבות-ומאמרים/יעוץ-עסקי/ביקורת-פנימית-וניהול-סיכונים/ניוזלטר-לוועדות-ביקורת-בהתיישבות-ינואר-18
31 דצמבר 2017

הודעה – עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2017רשות המיסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017, בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה ולהוראות סעיף 67ד לחוק מע"מ. יוזכר כי תחולת החבות בדיווח במס הכנסה הינה על מי שנקט עמדה חייבת בדיווח, שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליוני ₪ באותה...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/מידעון-אשכול-המסים-–-גיליון-מס-175
31 דצמבר 2017

בפסק דין מירה אריאל (ו"ע 44028-01-16) נדונה השאלה האם תקרת הפטור ממס שבח בגין מכירת "דירת יוקרה" מתייחסת למוכר או לנכס, ואם לנכס – האם בגין יתרת התמורה העולה על תקרת הפטור, זכאים העוררים לחישוב ליניארי מוטב לאור התנאים שנקבעו בהוראת המעבר שבתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין.הערר הוגש על ידי שניים מתוך...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/פס-ד-מירה-אריאל-האם-תקרת-הפטור-ממס-שבח-בגין-מכירת-דירת-יוקרה-מתייחסת-למוכר-או-לנכס
31 דצמבר 2017

ביום 22.12.2017 חתם נשיא ארצות הברית על רפורמת מס אשר תשפיע מהותית על חוקי המס בארצות הברית. נזכיר כי רפורמת מס בארצות הברית בהיקף כזה לא יושמה מאז שנת 1986. שינויים אלו כוללים היבטי מס מקומיים ובינלאומיים – הן לגבי חברות והן לגבי יחידים – אשר ללא ספק ישפיעו על הפעילות של תושבי חוץ הפועלים בארצות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/רפורמת-המס-בארצות-הברית
31 דצמבר 2017

בפסק דין עופר נכסי רעננה (ע"מ 49880-06-15) נדונה השאלה האם יש להכיר בחברה כ"חברת בית", כמשמעות מונח זה בסעיף 64 לפקודה, אשר תוצאת החלתו תביא למיסוי רווחי החברה כאילו הייתה החברה "שקופה" ויחולו שיעורי המס החלים על בעלי מניותיה. חברת עופר נכסי רעננה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה פרטית אשר בשנות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/מידעון-המיסים/פס-ד-עופר-נכסי-רעננה-סיווג-חברה-כחברת-בית-וטענת-הסתמכות
31 דצמבר 2017

בחודש דצמבר 2017 פורסמו על ידי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקונים לארבעה תקנים במסגרת השיפורים השנתיים מחזור 2015–2017. מועד התחילה של כל אחד מהתיקונים הוא תקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או לאחר מכן.

/he-il/כתבות-ומאמרים/ביקורת-וראיית-חשבון/מחלקה-מקצועית/שיפורים-שנתיים-לתקני-ifrs-מחזור-2015–2017
26 דצמבר 2017

בקצרההליך גילוי מרצון מאפשר לנו לבצע פנייה יזומה למס הכנסה ולדווח על הכנסה חייבת שלא דיווחנו עליה בעבר, כלומר מיסים שלא שולמו, לפני שרשות המיסים פונה אלינו.הליך גילוי מרצון כדאי במיוחד בעידן של ימינו, בו לרשות המיסים יש את מלוא היכולת לאתר חשבונות בנק נעלמים – שכן הוא מספק לנישומים את ההזדמנות...

/he-il/כתבות-ומאמרים/מיסים/גילוי-מרצון/גילוי-מרצון
14 דצמבר 2017

בקצרההחל מ-1.1.2011 חלה חובה להפקיד פיצויים לכל עובד בקופה אישית על שמו. עבור עובדים שהועסקו עד ליום 31.12.2007 ניתן היה להמשיך ולהפקיד כספים לקופת פיצויים מרכזית עד ליום 31.12.2010. שינויים אלו יצרו מצב בו מוסד ציבורי בעל קופת פיצויים מרכזית עשוי להיות חשוף לחבות מס של 90% ללא זכות לפטור/ניכוי...

/he-il/כתבות-ומאמרים/סקטורים/המגזר-השלישי-מלכ-רים/עודף-ועודפות-בקופת-הפיצויים
תצוגה 1 - 10 מתוך 704
1 2 3 4 5 ...