• BDO DIGITAL

BDO DIGITAL


מסייעים לארגונים לגבש יכולות דיגיטליות

האסטרטגיה מניעה את השינוי, ולכן היא בעלת השפעה ישירה על ניצול ההזדמנויות והצלחת הארגון. יישום אסטרטגיה נכונה ואפקטיבית, כולל בהיבטי הטכנולוגיה, היא הכרחית מצד אחד אולם גם מורכבת מצד שני.

יחידת BDO Digital מספקת שירותי ייעוץ בתחום האסטרטגיה ותחומים נוספים המאפשרים לארגונים להשיג את יעדיהם. משלב גיבוש החזון הדיגיטלי כיצד הארגון יראה בעתיד, דרך גיבוש מפת הדרכים, קשרי הלקוח, אנליטיקה מתקדמת, היחידה עובדת עם לקוחותיה כדי להגדיל את הערך ולאפשר ביצועים עסקיים משופרים.

 

השירותים שלנו נחלקים לארבעה תחומים עיקריים:

  • Ecommerce
  • Data marketing & Loyalty
  • Digital Service
  • Digital media