כתיבת נהלים

נהלי עבודה כתובים מהווים כלי חשוב לביסוס מדיניות הארגון, תכליתו ומשימותיו על ידי כך שהם יוצרים בהירות לגבי חלוקת העבודה, הסמכויות והאחריות של הגורמים הלוקחים בו חלק ובכך מקדמים תרבות ארגונית המושתתת על ניהול יעיל ואיכותי.

שירות כתיבת נהלי עבודה המבוצע על ידי צוות המומחים של קבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים  (Risk Advisory Services - RAS) של BDO Consulting Group יאפשר ביסוס שיטות עבודה ברורות, שמירת ידע בארגון, הגדרה ברורה של תחומי אחריות וסמכויות, עיגון נהיר של התקשורת הנדרשת בין בעלי התפקידים, ויצירת אחידות בדרכי הפעולה בחלקי הארגון השונים תוך ביסוס פעולה מותאמת, ייעול וחסכון, הדרכה פיקוח ובקרה.