• יעוץ בתחומי שכר

בקרת שכר

כל ארגון, קטן כגדול, מכיר בחשיבות ההון האנושי ובקיומם של הליכים סדורים לטיפול בכוח האדם, ביצוע שכרם ועמידה בחקיקה ורגולציה מתגברת.

מומחי BDO יכולים לסייע לארגון בהתוויית תהליכי עבודה נאותים ובשיפור הבקרות השלובות בתחומים אלו במטרה להבטיח להנהלת הארגון קיומה של סביבת בקרה נאותה, ביצוע יעיל וצמצום החשיפות.

למומחים שלנו  ניסיון וידע מקצועי רב במתן יעוץ לארגונים שונים מכלל מגזרי המשק ובהם רואי חשבון, חשבי שכר, משפטנים בעלי מומחיות בדיני עבודה, יועצים ארגוניים, מומחי מערכות מידע בתחומי שכר ומשאבי אנוש ועוד.

שירותינו מקיפים את כלל העשייה הכרוכה בניהול המשאב האנושי וחישוב זכויותיו ושכרו, לרבות:

  • בדיקות שכר (לרבות כ" בודק שכר מוסמך ") במענה לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
  • אפיון מבנה ארגוני לבקרת שכר, לרבות הבניית שיטות עבודה סדורות בעבור יחידת השכר, יחידת משאבי אנוש ויחידות רלוונטיות נוספות
  • הבניית תהליכים מתקדמים לניהול המשאב האנושי ועיבוד השכר החודשי, לרבות אפיון מערך בקרות הולם
  • מתן שירותי בקרת שכר במיקור חוץ
  • ניתוח רמת העמידה בחוק וברגולציה ומתן המלצות לצמצום פערים וחשיפות
  • ביקורות פנימיות בלתי תלויות בנושאי שכר ומשאבי אנוש, לרבות בנושאי תשלומי שכר חודשיים, תשלומים וזכויות סוציאליות, סיום יחסי עובד ומעביד, זכויות עובדי קבלן, בקרות במערכת הממוחשבות ועוד
  • ביקורות שכר באמצעות כלים ממוחשבים (בהתייחס ל-100% מהנתונים והאוכלוסיות)


צור קשר עם מומחי השכר שלנו