• הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות

חברת הייעוץ עוסקת במכלול האספקטים הקשורים במימון הפירמה ושוויה, כולל עבודות ביחס למבנה הון אופטימלי, אנליזה של חברות ציבוריות, הערכת שווי חברות, ליווי הליכי גיוס הון ציבוריים ופרטיים, הסדרי נושים, בדיקות כדאיות, בדיקת מערך בטחונות, הערכת חוב, ניהול סיכונים פיננסים ועוד עבודות אלו נעשות לצרכים שונים כגון: קניה, מכירה, הנפקה (פרטית או ציבורית), הפרטה של חברות ממשלתיות, מיזוגים, הנזלת נכסים, דרישה של משקיעים מוסדיים או הכנסת שותף לביצוע הערכת שווי. העבודות נעשות תוך ניתוח מעמיק של עסקי החברה והסביבה התחרותית בה היא מתקיימת ובמהלכן נעשה שימוש בתיאוריות כלכליות מתקדמות ובמידע ענפי נרחב אשר נאסף במהלך השנים בחברת הייעוץ ונועדו במיוחד להערכות שווי חברות מדויקות .העבודות נעשות הן על בסיס מזדמן והן על בסיס קבוע, כגון עבודות אנליזה של חברות ציבוריות לבנקים וגופי השקעות.