• כלכלה ורגולציה

כלכלה ורגולציה

הצוות הבכיר שלנו מספק לחברות וארגונים ייעוץ כלכלי מקיף וליווי מקצועי מול רשויות הממשלה והרגולציה.

ייעוץ כלכלי רחב ומעמיק

צוות המחלקה לכלכלה ורגולציה מתמחה במתן ייעוץ כלכלי רחב ומעמיק, המשלב בין שיקולים מאקרו-כלכליים, כדאיות עסקית וכדאיות למשק הלאומי. הצוות מורכב מאנשי מקצוע בכירים ובעלי ניסיון עשיר במתן יעוץ כלכלי, הן לגופים ממשלתיים והן לחברות מובילות בארץ ובעולם. 

בוחנים כדאיות עסקית בפריזמה רחבה

המחלקה לכלכלה ורגולציה מספקת ייעוץ כלכלי הבוחן שיקולי כדאיות עסקית בפריזמה הרחבה בה פועל הארגון, תוך מתן מענה וליווי צמוד לתהליכים עסקיים מגוונים. כך, הצוות מלווה את הלקוחות בביצוע הערכות שווי, תכניות עסקיות והליכי מיזוג, הדורשים תכנון כלכלי לטווח ארוך, וכן, בוחן את ההשפעות של מגמות ענפיות, תהליכים רגולטוריים ושינויים מבניים על תכנון וקבלת ההחלטות העסקיות. יתרה מכך, הצוות מספק מענה מקיף וליווי גם לתהליכי הרגולציה עצמם, כולל הגבלים עסקיים, פיקוח מחירים והיבטי תחרות וכדאיות למשק; ייצוג חברות עסקיות בהליכים רגולטוריים ומתן חוות דעת כלכליות, כבסיס להנעת תהליכי שינוי רגולטורי ועיצוב דעת קהל.

מניתוח מגמות לגיבוש מדיניות

אחד מתחומי ההתמחות של המחלקה הוא בניתוח מגמות ענפיות לטווח ארוך, המשפיע הן על שיקולי כדאיות עסקית והן על שיקולים לאומיים ומאקרו-כלכליים. הניתוח נעשה על פי מודלים ענפיים ייחודיים, בהם מודל ענף האנרגיה בישראל, מודל ענף התקשורת, מודל שרשרת הערך בענף החקלאות והמזון, ומודלים לענפי התשתיות והתחבורה. ניתוח המגמות מצטרף לשורת הפתרונות שמספקת המחלקה גם למשרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות וממלכתיות, בהם ייעוץ כלכלי לגיבוש מדיניות הסדרת ענפים, מדיניות פיקוח ומדיניות תחרותיות. גיבוש המדיניות נעשה על בסיס כדאיות למשק הלאומי, היבטי רווח הצרכן, תחרותיות, שיקולי איכות הסביבה ועוד.

 

סל שירותים מלא ומקיף

  • סל השירותים של המחלקה, הן עבור ארגונים עסקיים והן עבור גופים ממשלתיים, מבטיח מתן מענה מלא עם יעוץ כלכלי מקיף, הכולל:
  • ניתוח מגמות מאקרו-כלכליות, תחזיות ביקוש ומחירים
  • ניתוח מגמות בענפי המשק ותחזיות ענפיות
  • בחינת כדאיות השקעות ותכנון עסקי ואסטרטגי לטווח ארוך
  • ניתוח כדאיות עסקית ועלות לתועלת למשק הלאומי
  • הגבלים עסקיים, תחרותיות, ריכוזיות ופיקוח מחירים
  • ייעוץ כלכלי בנושא רגולציה
  • ייצוג וליווי בהליכים רגולטוריים וקבלת החלטות לאומית
  • חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים, הליכי שימוע ובוררות
  • מדיניות כלכלית לאומית, שיקולי כלכלת רווחה, כלכלת בריאות וחינוך

לצפייה במצגת תחזית משק האנרגיה 2021: משק אנרגיה דל-פחמן, איך מגיעים ליעד?

לחץ כאן