• מכשירים פיננסים

מכשירים פיננסים

יחידת מומחים לטיפול במגוון מכשירים פיננסים, המספקת לחברות מענה מקצועי כולל תוך שימוש במערכות מתקדמות ומודלים מורכבים.

 

מכשירים פיננסים - מאתגר לפתרון

עם התפתחותה של התקינה החשבונאית והמעבר למדידה והצגה מבוססי שווי הוגן, התפתחו סוגים רבים ומגוונים של מכשירים פיננסים. בעקבותיהם, פותחו גם עדכוני תקינה חשבונאית ורגולציה מקומית, וכיום ההשפעה של מכשירים פיננסיים על הדו"חות הכספיים של חברות וארגונים הולכת וגוברת, כאשר היא מציבה בפניהם אתגרים מורכבים בתמחור והצגת המכשירים. טיפול נאות במכשירים אלו ובשערוכם, יקטין משמעותית את הסיכון לליקויים ועיוותים בדו"חות הכספיים, ואף יקל משמעותית על הביקורות הנדרשות מרואה החשבון המבקר של החברה.

 

מענה כולל למגוון מכשירים פיננסיים

חברת BDO Consulting Group הינה חברת הייעוץ העסקי והניהולי המובילה בישראל, והיא מלווה את לקוחותיה בתהליכי שינוי, התארגנות, גיוס הון ופיתוח עסקי בארץ ובחו"ל. לחברה יחידה ייעודית  המספקת מענה כולל למגוון מכשירים פיננסים, לרבות הערכת שווי של מכשירי חוב, מכשירים נגזרים, מכשירים הוניים וכן מכשירים פיננסיים מורכבים.

 

מערכות מתקדמות ומודלים מורכבים

מכשיר פיננסי הוא חוזה בין שני צדדים היוצר נכס פיננסי בישות אחת, שנקראת גם "המחזיקה" (משום שהיא מחזיקה בנכס), והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת, שנקראת גם "המנפיקה" (משום שהיא מנפיקה את ההתחייבות). יחידת מכשירים פיננסים בBDO Consulting Group, מורכבת מאנשי צוות מנוסים ומקצועיים המספקים מענה מקיף למגוון מכשירים פיננסיים, תוך שימוש במערכות מידע מתקדמות ובמודלים משוכללים, ותוך מתן ביטוי הולם למכלול התנאים השונים הגלומים במכשירים אלו בהיבטים כלכליים-מימוניים, חשבונאיים ורגולטוריים.

 

יחידת מכשירים פיננסים מציעה סל אינטגרטיבי של שירותים מקצועיים, בהם:

 • הערכת שווי עסקאות החלפה - SWAP  (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • הערכת שווי אופציות פיננסיות (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • פיצול חבילת ני"ע, לרבות אג"ח להמרה (IAS39, IFRS13, ASC470, ASC820)
 • הערכת שווי נגזרים משובצים (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • הערכת שווי מכשירי חוב (IAS39, IFRS13, ASC815, ASC820)
 • טיפול בסילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים (IFRIC 19)
 • עסקאות בין בעלי שליטה, לרבות הלוואה מבעל שליטה וערבות בעלים
 • הערכת שווי סוגי מניות בחברה פרטית
 • בניית תכנית תגמול טווח ארוך לעובדים בחברה
 • הערכת שווי אופציות לעובדים (בחברה פרטית- 409A, בחברה ציבורית- IFRS2, ASC817)
 • ביצוע ניתוחי רגישות - IFRS 7 וועדות גלאי

 

צור קשר עם המומחים שלנו