• ציות ובקרה

ציות ובקרה


שירותי הבקרה נועדו לסייע לארגונים למקסם ולטייב את הבקרות הקיימות ולעצב בקרות חדשות תוך הסתכלות הוליסטית ורחבה על היעדים ועל מטרות הארגון.

שירותי הבקרה כוללים:

  • בקרת הסכמים ובקרת התחשבנות עם ספקים ונותני שירותים בארגון לבחינת נאותות התשלומים
  • בקרת תקציב וכספים 
  • ייעוץ וליווי ליחידות בקרה תוך אפיון בקרות מפתח על תהליכי ליבה ובחינת יישומן בפועל
  • הגדלת ערך לארגון בהגדרת מדדים לשיפור ביצועים ותהליכי עבודה, בקרה על יישומם ומתן כלים לשיפור

השירותים ניתנים בהובלתה של רו"ח עדי יונגר-נוה, בעלת ניסיון רב במתן שירותי בקרה ותפעול לתאגידים שונים, שבמסגרת תפקידיה אפיינה תהליכים, הטמיעה בקרות רחבות היקף באופן שהביא להחזר כספים בהיקפים נרחבים  לקהל לקוחותיה. 

עדי מביאה עימה ניסיון עשיר בניתוח תהליכי עבודה, עיצוב בקרות בתהליכי עבודה, ביצוע בקרת הסכמים, בקרת זכיינים, בקרת נאותות תשלומים, בקרות על פרויקטים (תשתיות, נדל"ן ועוד), ניתוח חריגים ומסדי נתונים ועוד.

במסגרת העבודה מבוצע שלב ראשוני של ניתוח והערכת טיב הבקרות הקיימות, בשלב השני ניתנות המלצות לשיפור הבקרות והטמעת השינוי בארגון ובשלב הבא, ועל פי צורכי הלקוח, אנו מלווים את הארגון ביישום השוטף של הבקרות, לרבות באיתור החריגות וניהול השיח בנדון עם צדדי ג' הרלוונטיים (ספקים, זכיינים ועוד).

ליצירת קשר עם המומחים שלנו