תקציר מנהלים – ONE PAGER

תקציר מנהלים – ONE PAGER

 

במשפט: תקציר המנהלים הינו מסמך המציג בתמצית את המידע הרלוונטי אודות המיזם. אורך תקציר המנהלים הוא עמוד אחד A4 (מקסימום שניים) ומטרתו היא ליצור עניין ורצון בקרב המשקיע להכיר טוב יותר את המיזם. 

תקציר המנהלים הינו מסמך המציג בתמצית את המידע הרלוונטי אודות המיזם. אורך תקציר המנהלים הוא עמוד אחד A4 (מקסימום שניים) ומטרתו היא ליצור עניין ורצון בקרב המשקיע להכיר טוב יותר את המיזם. תקציר המנהלים יכלול נקודות עיקריות ומרכזיות והן- בעיה, פתרון, שוק, יתרון תחרותי, אבני דרך (מה היה עד כה ולאן ממשיכים) הסכום לגיוס, הצוות, מתחרים, מודל עסקי, אסטרטגיית שיווקית ופרטי התקשרות. לאחר כתיבת תקציר המנהלים עלינו להבין אם התקציר עונה על מספר שאלות עיקריות וחשובות - האם יש בעיה אמיתית שצריך לפתור? האם יש צורך אמיתי לפתרון? האם השוק גדול דיו? מי הם המתחרים למיזם ומה היתרון התחרותי? רווחיות המיזם ומי הצוות אשר יוציא את המיזם לפועל?