ווידאד 1939

ווידאד אלטוחי

שותפה, אשכול בנקאות ופיננסים

רו"ח

תל אביב - סניף ראשי והנהלה

03-6374891

vCard

ניסיון מקצועי

מהצטרפותה ל-BDO ISRAEL ב-2008, ווידאד עוסקת בעבודות בתחום של בקרות במוסדות פיננסים.

לווידאד מומחית בזיהוי מוקדי סיכון, ניתוח, אפיון והטמעת תהליכי עבודה בארגון בנושאים השונים וכן, במתן המלצות להתמודדות אפקטיבית.

כיום ווידאד משמשת כדירקטורית של קבוצת הייעוץ באשכול הפיננסי ומרכזת בעיקר את עבודות הייעוץ ליישוםSOX 404  בבנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, חברות מנהלות של קופות גמל ופנסיה ובתי השקעות; מתן שירותים לעבודת 3402ISAE  בגופים מתפעלים כגון, בגין תפעול קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות פנסיה והשקעות; וייעוץ בנושא הטמעת תהליכי עבודה בתחום  FATCA וסקרי סיכונים בתחומים שונים בשוק ההון.

 

השכלה

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.