ווידאד אלטוחי

ווידאד אלטוחי

שותפה, מחלקת ייעוץ ורגולציה, אשכול בנקאות ופיננסים

בנקאות, פיננסים ושוק ההון | פינטק ומטבעות דיגיטליים

בריטניה

רו"ח

תקציר מנהלים

ניסיון מקצועי

רו"ח, שותפה באשכול בנקאות, פיננסים ושוק ההון, בעלת ניסיון מעל לעשור בעבודות בתחום ייעוץ ורגולציה בגופים פיננסיים.

מהצטרפותה ל-BDO ISRAEL ב-2008, ווידאד עוסקת בעבודות בתחום של בקרות במוסדות פיננסים.

לווידאד מומחיות בזיהוי מוקדי סיכון, ניתוח, אפיון והטמעת תהליכי עבודה בארגון בנושאים שונים וכן, במתן המלצות להתמודדות אפקטיבית.

מחלקת ייעוץ ורגולציה בהובלת רו"ח ווידאד אלטוחי הינה מחלקה ייחודית באשכול בנקאות ופיננסים אשר עיקר פעילותה הינה בתחום הטמעת רגולציה, ביקורת פנימית וניהול סיכונים בגופים פיננסיים על מכלול היבטיו, לרבות סיכוני ציות, סיכונים תפעוליים וסיכוני דיווח.

כיום מרכזת ווידאד בעיקר את עבודות הייעוץ ליישום SOX 404 בבנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, חברות מנהלות של קופות גמל ופנסיה ובתי השקעות. שירותים לעבודת 3402 ISAE בגופים מתפעלים כגון קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות פנסיה והשקעות, ייעוץ בנושא הטמעת תהליכי עבודה בתחום  FATCA וסקרי סיכונים בתחומים שונים בשוק ההון.

 

השכלה

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.