חנה סלומון

חנה סלומון

שותפה, מנהלת מחלקת עתירי הון

מיסוי פרט | יעוץ לעסקים משפחתיים | הון משפחתי | Private Wealth | הון משפחתי | Private Wealth

BDO.LiveSite.People.Contact

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

ניסיון מקצועי

גב' חנה סלומון (עורכת דין), הינה שותפה באשכול המיסים. לחנה 20 שנות ניסיון בתחום המיסים, מתמחה במיסוי ישראלי ליחידים וחברות, בעלת מומחיות ייחודית במיסוי ניירות ערך וכן מרכזת את נושא הקצאת מניות/אופציות לעובדים. חנה מובילה את מחלקת לקוחות עתירי הון של הפירמה. ייחודה של המחלקה הינו בליווי האישי והמקצועי של לקוחותיה מזוית הראייה של היחיד, בעל השליטה, ובהתמחות המיוחדת במיסוי נכסי הון בכלל ושוק ההון בפרט. כמו-כן, כולל העיסוק מתן חוות דעת מקצועיות וליווי מקצועי ללקוחות במשא ומתן מול רשויות המס השונות (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי