This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
ליאור אגאי, רו"ח, דירקטור, יעוץ רכש ומכרזים - BDO consulting  ומנהל לשכת השכר המרכזית- BDO Payroll Solutions

ליאור אגאי

דירקטור, יעוץ רכש ומכרזים - BDO consulting  ומנהל לשכת השכר המרכזית- BDO Payroll Solutions

רו"ח

+972 (0) 3 638-9317

+972 (50) 6208550

vCard

ניסיון מקצועי

אחראי על תחום המכרזים ועל נושא שיטות מתקדמות ברכש (היבטים אסטרטגיים בהתקשרויות) בחברת הייעוץ. בנוסף, מנהל את לשכת השכר המרכזית בפירמה שמטרתה מתן שירות כולל בתחום השכר וכוח אדם לעסקים עם מעל מאה עובדים.

ליאור כיהן בעבר כסמנכ"ל הכספים של האוניברסיטה העברית; כתת ניצב במשטרת ישראל - היועץ הכלכלי למפכ"ל; כמנהל תחום בכיר שכר ותנאי שירות במשרד האוצר ולאחר מכן כמנהל וממקימי מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר (מקביל לסגן חשב כללי). היחידה אחראית על כל מכרזי הממשלה (הן המרכזיים והן המקומיים במשרדי הממשלה השונים)

כמו כן, ליאור הינו חבר סגל בקריה האקדמית אונו ובהכשרות דירקטורים בקורסי תורת המשחקים, קבלת החלטות אסטרטגיות, ממשל ציבורי, כלכלה וחשבונאות.

 

השכלה

ליאור הינו בעל תואר ראשון מורחב בכלכלה, בעל תואר ראשון בניהול וחשבונאות, בעל תואר ראשון במשפטים, בעל תואר שני במשפטים ובעל תואר שני בניהול פיננסי מהאוניברסיטה העברית.