מאיה בורקוב, מנג'רית, מנהלת תחום דיווחי ESG

מאיה בורקוב

מנהלת תחום דיווחי ESG

מנג'רית

vCard

ניסיון מקצועי

ניסיון של מעל עשור בליווי חברות מכל מגזרי המשק לרבות הסקטור הפיננסי, קמעונאות, פרמצבטיקה, אנרגיה ועוד, בתחומי האחריות התאגידית.

בעלת מומחיות בכתיבת דוחות אחריות תאגידית על פי תקנים בינלאומיים מוכרים וגיבוש קוד אתי ארגוני. לצד זאת ניסיון רב בגיבוש תוכניות אסטרטגיות בתחומי האחריות התאגידית.

ניסיון רב במענה למשקיעים המעוניינים בביצועי ESG של חברות, לרבות מענה לגופי אנליזה בינלאומי המדרגים חברות על פי ביצועיהן בתחומי הכלכלה, חברה, סביבה וממשל תאגידי.  

הובלת קואליציות בין מגזריות (סקטור פרטי, ציבורי ומגזר שלישי) לשם הוצאה לפועל של פרויקטי דגל בקהילה ופרויקטים נוספים בעולמות האחריות התאגידית.

 

השכלה

M.A בממשל, אסטרטגיה ודיפלומטיה, התמחות בפסיכולוגיה פוליטית, המרכז הבינתחומי הרצליה

תעודת נאמני אתיקה בארגונים, המרכז לאתיקה ירושלים.