שגיב 3059|1939

שגיב מזרחי

Corporate Finance, BDO Consulting

מנג'ר, רו"ח

03-6380194

vCard

ניסיון ניהולי

רו"ח, מנג'ר, מחלקת ה- Corporate Finance ב- BDO Consulting. 

לשגיב ידע וניסיון רב בתקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) והאמריקאית (USGAAP) ויישומה בעבודות כלכליות-חשבונאיות. במסגרת עבודתו, מנהל שגיב צוות של רואי חשבון וכלכלנים, אשר אמונים על מגוון רחב של עבודות:

הערכות שווי: הערכות שווי של חברות, פעילויות, נכסים או התחייבויות. הערכות שווי לטובת עסקאות, לצרכי מס, לצרכי דיווח כספי ולמטרות אחרות.

עבודות כלכליות-חשבונאיות: הקצאת עלות רכישה (PPA), בחינה לירידת ערך (Impairment test), בדיקת נאותות כלכלית וחשבונאית (Due Diligence), ניתוח דוחות כספיים וכיוצ"ב. הן בהתאם להוראות ה- IFRS, והן בהתאם להוראות ה- US GAAP.

תוכניות עסקיות, סקרי שוק, בדיקות היתכנות חוות דעת כלכליות אחרות.

לשגיב ניסיון במגזרי פעילות מגוונים כדוגמת: טכנולוגיה, תקשורת, קמעונאות, תעשיה ביטחונית, לוגיסטיקה, תעשיה מסורתית, החזקות, נדל"ן, אנרגיה מתחדשת, ביטוח ופיננסים.