This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • הוועידה השנתית לממשל תאגידי של מידע כנסים

הוועידה השנתית לממשל תאגידי של מידע כנסים

תאריך: 16 מרץ 2017
שעות: 08:00 - 16:00
מלון סיטי טאואר רמת גן
זיסמן שלום 14
רמת גן  
הוראות הגעה

  • ועידת ישראל לממשל תאגידי

לראשונה בישראל מתקיימת ועידה אשר מטרתה לדבר, לתת כלים ולהחליט על פיקוח, ניהול ובקרה של הארגונים בישראל, במטרה לשמור על חוסנם וזאת, כאינטרס ציבורי לשמירת יציבותה הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל. 

מתכנסים כל הארגונים הגדולים שמשפיעים על התנהלות התאגידים ויציבות המשק-רב שיח ציבורי. התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, איגוד הדירקטורים בישראל, איגוד החברות הציבוריות, להב-לשכת ארגוני העצמאיים. במטרה להפגיש את כל השחקנים של הממשל התאגידי ולהוציא תובנות למקבלי ההחלטות ברמה הלאומית.

יתכנסו תחת קורת גג אחת כל ה"שחקנים" המשתתפים בתהליך, אורגני הרגולציה החיצונית והפנימית, המשפיעים על התנהלות התאגידים ויציבות המשק. בין המשתתפים, שרים, חברי כנסת, רגולטורים, בעלי מניות, דירקטורים, "שומרי הסף"- רואי חשבון, עורכי דין, מבקרים פנימיים, מנהלי כספים, חשבים, אנשי אקדמיה המומחים בתחום.

 

להרשמה לכנס

 


נושאים מרכזיים

מטרת הועידה, להציף בעיות והצעות לפתרון / לשינוי, אשר יביאו  לשיפור הממשל התאגידי בישראל. במסגרת הוועידה, תתקיים מליאת תוכן מקצועית אשר תפגיש על במה אחת את בכירי המשק. ידונו נושאים מקצועיים ואקטואליים, העומדים על סדר היום הציבורי:

  • הרגולציה בישראל
  • החקיקה המשפיעה על ניהול והתנהלות התאגידים ונושאי המשרה
  • מצוינות תאגידית
  • שיפור הניהול המקצועי
  • זיהוי נקודות כשל העשויות להביא לקריסת תאגיד.

 

להרשמה לכנס

 


קהל היעד

400 בכירים מחברות שונות במשק, חברי ממשלה, רגולטורים, דירקטורים, בעלי מניות, מנהלי בקרות, עורכי דין, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, מנהלי כספים, מנהלי סיכונים, מנהלי מערכות מידע.

הכניסה לכנס מיועדת לקהל היעד בלבד

 

להרשמה לכנס

 


 

דוברים מרכזיים

     

 

להרשמה לכנס