This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • הוועידה השנתית לתעשייה ישראלית

הוועידה השנתית לתעשייה ישראלית

תאריך: 13 ספטמבר 2017
שעות: 08:00 - 15:00
AENUE
מרכז הכנסים AVENUE, קרית שדה התעופה
תל אביב  
הוראות הגעה

  • תוכן

הוועידה השנתית לתעשייה ישראלית, טכנולוגיה וחדשנות

13.9.2017 | יום רביעי | מרכז הכנסים AVENUE

להרשמה לכנס


מידע כנסים ופירמת ראיית חשבון והייעוץ עסקי הבינלאומי BDO יוזמות את הכנס השנתי לתעשייה ישראלית.

במרכז הכנס ידונו נושאי הליבה בטכנולוגיה ובחדשנות בתעשייה הישראלית על ידי נציגים בכירים מהענף.

בוועידה ישתתפו כמאות בכירים מהענף בישראל, מנכ"לים, יו"ר מפעלים, דירקטורים, סמנכ"לים, סמנכ"לי תפעול, סמנכ"לי כספים ובכירים נוספים.
 

השנה הכנס יעסוק בעיקר בנושאי טכנולוגיה וחדשנות.

נדון בנושאים המשמעותיים בכל תחום תוך כדי מתן הרצאות ע"י בכירים בתעשייה ושילוב פאנלים למתן תשובות.

הוועידה תסקור את התפתחות התעשייה לאורך השנים, תעסוק באתגרים וחדשנות ברגולציה, מענקים, רובוטיקה ועוד נושאים העתידיים להשפיע על כל מהלך המשק הישראלי.


להרשמה לכנס