This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • הוועידה השש-עשרה בתחום SCM של הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה

הוועידה השש-עשרה בתחום SCM של הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה

תאריך: 16 נובמבר 2016
במרכז הכנסים והקונגרסים אווניו, קריית שדה התעופה בן גוריון
קריית שדה התעופה, השרון 1
קריית שדה התעופה  
הוראות הגעה

  • תוכן

שרשרת אספקה יוצרת ערך בעולם עסקי משתנה

התפתחויות טכנולוגיות מהירות משפיעות על מודלים עסקיים ומשבשות את הדרך המסורתית לניהול עסקים בכול ענפי המשק. השינויים הטכנולוגיים והעסקיים מציבים את הניהול המתקדם של שרשרת אספקה בחזית ההתמודדות העסקית.

בועידה חשובה זו תינתן הזדמנות ייחודית עבור המנהלים המובילים והמקצוענים בתחום , לקבל כלים לניהול התפעול ושרשרת האספקה ולשמוע אספקטים שונים מפי מנהלים בכירים המובילים בתחום.

השתתפות החברים אינה כרוכה בתשלום – עבור 4 משתתפים – מותנה ברישום מראש

מבין הדוברים המרכזיים בועידה בשנה זו

יו''ר הועידה מר אבי אשכנזי, קבוצת יוניליוור

עו''ד שי באב''ד - מנכ''ל משרד האוצר

מר עופר בלוך – מנכ''ל חברת החשמל

מר דני גולדשטיין - מנכ''ל דואר ישראל

מר אשר גרינבאום - ממלא מקום מנכ''ל כי''ל

מר בועז דנילוב - שותף בכיר AVIV-AMCG

מר  שחר זיו - מנהל שותף BDO

מר אבי כץ - נשיא קרן הגשמה ומייסד קופיקס

מר דוד לוסטיג – סמנכ''ל בכיר לתפעול טבע

פרופ'( אמריטוס) בעז רונן - הפקולטה לניהול ע''ש קולר, אוניברסיטת תל אביב

תא''ל זיו אבטליון - ראש פרוייקט מיזוג מז''י אט''ל בצה''ל.

מר דורון שחר - ראש אגף רכש וחומר צ'ק פויינט

מר גלעד גורביץ' - סמנכ''ל שרשרת אספקה חוגלה קימברלי

הגב'  מירב קולדורף - מנהלת מח'  תכנון ורכש טמפו

ד''ר התלהבות מר ערן שחר - מרצה, חוקר ומנסח תהליכי התלהבות ודרייב של בני אדם