This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

חשיבות ESG לדירקטוריון החברה

תאריך: 10 מאי 2021
שעות: 10:00 - 12:30
ZOOM
EVENT
JOIN US  

 • תוכן

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להשתלמות מקוונת במסגרת מועדון הדח"צים.

בתכנית:

 • 10:00-10:15  ברכות ודברי פתיחה
  פרופ' יוסי גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים בישראל
  פרופ' בני לאוטרבך, ראש הקתדרה לממשל תאגידי, אוניברסיטת בר אילן
  אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות
   
 • 10:15-10:35   ESG וחובת הפיקוח על הדירקטוריון
  מרצה: עו"ד צמח, שותף, מחלקת חברות וניירות ערך, גולדפרב זליגמן
   
 • 10:35-11:00   עידן ESG - הזדמנות או איום?
  מרצה: אירה פרידמן, יועצת בתחום השקעות אימפקט, יו"ר ועדת השקעות בכללית שירותי בריאות
   
 • 11:00-11:20   מהפכת ESG, מניהול סיכונים לאסטרטגיה עסקית
  מרצה: ענת אבן חן, מנהלת היחידה לאחריות תאגידית וקיימות, BDO
   
 • 11:20-12:00   פאנל בנושא אחריות תאגידית - האם זה הזמן ל ESG?
  מנחה: פרופ' בני לאוטרבך, ראש הקתדרה לממשל תאגידי, אוניברסיטת בר אילן
  משתתפים: 
  איילת נחמיאס ורבין, סגנית נשיא בהתאחדות התעשיינים
  אירה פרידמן, יועצת בתחום השקעות אימפקט, יו"ר ועדת השקעות בכללית שירותי בריאות
  עו"ד גור נאבל, ראש תום שוק ההון וראש הפורום המקצועי, גולדפרב זליגמן
  רועי מימרן, חבר בפורום כסף נק"י לקידום אחריות סביבתית בהשקעות, ויוזם הממד האקלימי של הבורסה לניירות ערך
   
 • 12:00-12:30   דיון ושאלות

 

להרשמה >>