This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • כנס חוק התחרות הכלכלית

כנס חוק התחרות הכלכלית

תאריך: 23 יוני 2019
שעות: 16:00 - 18:30
אולם מושביץ, קומה 16, התאחדות התעשיינים
המרד 29
תל אביב  
הוראות הגעה

  • תוכן

 

השינויים האחרונים בחוק התחרות (לשעבר חוק ההגבלים העסקיים) משנים את כללי המשחק שהיו נהוגים עד כה ומגדילים את האחריות המוטלת על מנהלי חברות ונושאי משרה.

הכרת הכללים החדשים והדרכים להתמודד אתם תקל על התנהלות מנהלי חברות ונושאי משרה ותקטין את החשיפה להפרה לא מכוונת של הוראות החוק.

BDO, יחד עם התאחדות התעשיינים, לשכת המסחר ומשרד עו"ד APM, מתכבדים להזמינכם למפגש אחה"צ בנושא הרפורמה בחוק התחרות: ניהול בעידן של אי וודאות ואכיפה מוגברת.

במפגש תישא דברים הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין וישתתף מטעם BDO, יובל אליעז, מנהל תחום תחרות והגבלים העסקיים, שידון האם תביעות מחיר מופרז אכן מועילות לצרכן?

יום ראשון | 23.6.2019 | 16:00-18:30 | התאחדות התעשיינים, המרד 29, תל אביב, קומה 16, אולם מושביץ

לפרטים נוספים והרשמה >>