מאמר:

העברות של נדל"ן להשקעה (תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 40)

08 ינואר 2017

בחודש דצמבר 2016 פורסמו על ידי ה-IASB תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 40 נדל"ן להשקעה (IAS 40), אשר קובעים את הטיפול החשבונאי בהעברות של נדל"ן להשקעה לרכוש קבוע או מלאי, ולהיפך, ובמיוחד לגבי הנסיבות המתאימות להעברות של נכסי נדל"ן אלה.

לחוזר המחלקה המקצועית - לחץ כאן.