מאמר:

פרשנות מספר 22 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש

08 ינואר 2017

בחודש דצמבר 2016 פורסמה על ידי ה- IASB פרשנות מספר 22 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי עסקאות
במטבע חוץ ותמורה מראש (להלן: " IFRIC 22 " או "הפרשנות").

למסמך המלא לחץ כאן