מאמר:

פרשנות מספר 22 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי "עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש"

08 ינואר 2017

 

בחודש דצמבר 2016 פורסמה על ידי ה-IASB פרשנות מספר 22 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי עסקאות מטבע חוץ ותמורה מראש (להלן: IFRIC 22).

לחוזר המחלקה המקצועית - לחץ כאן