מאמר:

שיפורים שנתיים לתקני IFRS מחזור 2016-2014

08 ינואר 2017

בחודש דצמבר 2016 פורסמו תיקוני שיפורים שנתיים לתקני IFRS מחזור 2016-2014, המהווים חלק מתהליך פרויקט השיפורים השנתיים.

לחוזר המחלקה המקצועית - לחץ כאן.