This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

ניוזלטר לסיכום שנת 2020 - תקינה אמריקאית

31 ינואר 2021

כמשרד הדוגל באיכות השירות והמקצועיות, אנו מצרפים בזאת ניוזלטר הדן בפרסומים המקצועיים המהותיים בשנת 2020 בתקינה האמריקאית.

הניוזלטר כולל תקצירים של הפרסומים השונים שפורסמו במהלך שנת 2020 בנושאי חשבונאות ודיווח, וכן תקצירים של פרסומים בנושאי חשבונאות ודיווח אשר פורסמו בשנים קודמות ונכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2020 בתקינה האמריקאית.
חלק מהתקנים או הפרשנויות הנכללים בניוזלטר זה עשויים להשפיע באופן מהותי על ההכרה, המדידה וההצגה בדוחות הכספיים של חברות העורכות את דוחותיהן בהתאם לתקינה האמריקאית.

הניוזלטר כולל את חוזרי המחלקה המקצועית של BDO U.S בשנה החולפת וכן סיכומים לעבודת רשות ניירות ערך בארה"ב (להלן: ה- "SEC") בשנת 2020  ושל כנס ה- AICPA מדצמבר 2020. הגישה לכל חלק בניוזלטר היא על ידי כניסה ללינק של אותו נושא.

 

כמו כן, הניוזלטר כולל מדריכים  מקצועיים בנושאים שונים בחשבונאות אשר פורסמו/ עודכנו על ידי BDO U.S במהלך שנת 2020. מדובר במדריכים ממוקדים המסכמים את הטיפול החשבונאי בנושאים ספציפיים והסוגיות שנתקלים בגינם בפרקטיקה.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או התלבטות אשר יעמדו בפניכם.
 

 

חוזרי BDO U.S בדבר עדכונים שיצאו השנה:

 

Accounting & Reporting Considerations During, and as a result of, The Coronavirus Outbreak

Borrower Accounting for Paycheck Protection Program Loans

FASB Simplifies Accounting for Complex Financial Instruments

FASB Clarifies the Interaction of Accounting Standards for Equity Securities, Equity Method Investments and Derivatives

FASB Issues Codification Improvements to Financial Instruments

המדריכים המקצועיים בחשבונאות שפורסמו / עודכנו השנה על ידי BDO U.S

 

הנושא בו עוסק הפרסום

שם הפרסום באנגלית

מכשירים פיננסיים והפסדי אשראי

הפסדי אשראי (CECL) - גילוי והצגה

BDO KNOWS: CECL-FASB Topic 326,  Presentation and Disclosure

הפסדי אשראי (CECL) - ASC 326

BDO KNOWS: CECL

FASB Topic 326, Financial Instruments – Credit Losses

הפסדי אשראי (CECL) לא למוסדות פיננסיים ASC 326

CECL FOR NON-FINANCIAL INSTITUTIONS

התמודדות עם נגיף הקורונה

מדריך להערכת נאותות מוסכמת העסק החי

Guide to Going Concern Assessments

הטיפול החשבונאי בהלוואות PPP ומחילות

PAYCHECK PROTECTION

PROGRAM LOAN AND

FORGIVENESS BEST PRACTICES

הלוואות PPP ונושאים חשבונאיים קשורים

PPP LOANS AND ACCOUNTING

RELATED ISSUES - FROM

BUSINESS COMBINATIONS TO

LOAN FORGIVENESS

ישויות למטרה רכישה מיוחדת (SPACs)

חלק 1 - הכרות עם ישויות למטר רכישה מיוחדת

Part 1 – Understanding SPACs

חלק 2 - היבטים חשבונאיים של הספונסר

Part 2 – Accounting Considerations for Sponsors of SPACs

חלק 3 - היבטים חשבונאיים עבור ישויות מטרה

Part 3 - Accounting Considerations for Target Companies of SPACs

נושאים נוספים

שינויים חשבונאיים ותיקון טעויות

Accounting Changes and Error Corrections

 

מידע כספי פרופורמה

Pro Forma Financial Information: A Snapshot

השואה בין US GAAP לבין IFRS - ירידת ערך מוניטין, נכסים מוחשיים ונכסים בלתי מוחשיים 

BDO’S US GAAP AND IFRS Comparison Series: Impairment of Goodwill, Tangible and Intangible assets.

 


מידע בדבר מועדי כניסה לתוקף של תקנים חדשים

פרסום הכולל סיכומים והפניות לחוזרים שפורסמו בעבר בדבר תקנים חדשים שייכנסו לתוקף בשנת 2021 בחלוקה לפי חברות ציבוריות (PBE) וחברות שאינו ציבוריות.

 

לקריאת הפרסום לחץ/י כאן.

 

פעילות ה-SEC בשנת 2020

סיכום זה מפרט את פעילויות ופרסומי ה-SEC אשר משפיעים על הדיווח הכספי. בשנת 2020 המיקוד והפעילות של ה- SEC היו עקביים עם הטרנדים, שאובחנו כבר בשנת 2019, החקיקה התמקדה במבנה ההון, ה- Disclosure Effectiveness Initiative של צוות ה- SEC, חוקים לפשט ולהפוך ליותר מודרניים את Regulation S-K ולאפשר למנפיקים 'לבחון את המים' לפני רישום למסחר ועוד. 

כמו כן מאמצי ה-SEC במתן מענה להשפעות המשבר העולמי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה על הדיווח הכספי של תאגידים, בדרך של מתן הקלות במועדי הדיווח והנחיות לגבי דיווח בתקופה המתאפיינת בחוסר וודאות.

 

מלבד פעילויות החקיקה, סגל ה-SEC המשיך להתמקד בסוגיות יישום וגילוי בנוגע לתקני החשבונאות החדשים, כאשר חלה עלייה במכתבים שנשלחו לחברות בנוגע לאופן היישום לראשונה של תקן ההכנסות ASC 606, אומדני NON-GAAP והגילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון. סגל ה-SEC פרסם הנחיות נוספות במהלך השנה כדי לסייע לישויות המדווחות בציות להוראות והתקנות. בין היתר, עודכנו פרשנויות הציות והגילוי (CD&I) ופורסמה גרסה מעודכנת של המדריך לדיווח כספי (FRM).

 

לקריאת סיכום פעילות ה-SEC בשנת 2020  לחץ/י כאן.

 

נקודות עיקריות מהכנס השנתי של לשכת רואי חשבון בארה"ב (ה-"AICPA")

הכנס השנתי של ה-AICPA עם ה-SEC עמד בסימן ההתמודדות עם משבר הקורונה. כאשר סביבת הדיווח, החשבונאות והביקורת ממשיכים להתפתח. ההשפעה המתמשכת של תקנים חדשים ואיכות הביקורת המשיכו להיות בקדמת הבמה, כאשר חוסר הוודאות הנובע ממגפת הקורונה הוסיף אתגרים חדשים עבור משתמשי הדוחות הכספיים בתהליך הדיווח הכספי. הכנס לשנת 2020 התמקד בנושאים אלו ואחרים וסיפק תובנות לעמדת הרגולטור על נושאים ואלו וכן על נושאי חשבונאות ודיווח אחרים, להלן חלק מהדגשים: 

  • נושאי דיווח ל-SEC - תזכורת לתאגידים לתת דגש על סיכונים וגילויים נדרשים בגינם הנובעים ממגפת הקורונה, כולל השפעתם על מדדים לא פיננסיים.
  • נושאים חשבונאיים – הצוות סיפק הצצה לדיונים חשבונאיים בנושאים כגון הכרה בהכנסה, איחוד ישויות למטרה מיוחדת וכן תשלומים המתקבלים מספקים 
  • נושאי ביקורת – צוות ה-PCAOB הדגיש את חשיבות של מערכות בקרת איכות בפירמות רו"ח, אי התלות של רו"ח והתמקדות בנושאים גלובליים. כמו כן הצוות סיפק תובנות לגבי היישום של ה-CAMs בחות הדעת של רו"ח.

 

סגל ה-SEC שיתף את עמדותיו בנוגע לנושאים מרכזיים נוספים כגון, Reference Rate Reform (ביטול ריבית הליבור וכו'), הברקזיט של בריטניה מהאיחוד האירופי, עניינים הקשורים לאבטחת סייבר, Non GAAP measurement and disclosures, מידע הנדרש בדוח המבקרים לגבי נושאי ביקורת קריטיים (CAM) ועוד.

 

לקריאת הסיכום מהכנס השנתי של ה-AICPA, 2020, לחץ/י כאן.


אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או התלבטות אשר יעמדו בפניכם.

 

בברכה,
המחלקה המקצועית


 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>