This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

כלכלת סין 2017: שימור הצמיחה מול האתגרים מבית ומחוץ

09 אוגוסט 2017

מאז ראשית העשור מנווט הממשל הסיני את הכלכלה הלאומית בנתיב המנסה לאזן בין שימור קצב צמיחה גבוה )גם אם מתון מבעבר,( מניעת התחממות יתר ולחצים אינפלציוניים, כמו גם שימור היציבות הכלכלית והחברתית בסין. ההצלחה הסינית בהשגת יעדים אלו חשובה כיום, לא רק לשימור היציבות והפיתוח הכלכלי הסיני, אלא גם כמרכיב מסייע בייצוב ועידוד הכלכלה העולמית.

צמיחתה המרשימה של סין, התפתחותה הטכנולוגית והעליה המתמדת ברמת החיים של תושביה, על רקע המיתון בשווקיה המסורתיים של ישראל, מחזקים את חשיבותה של סין כשוק יעד וככר פעילות מרכזי עבור התעשייה והחברות הישראליות הרבות אותן מלווה SHENG-BDO בפעילותן בסין.

חוברת זו, המנתחת את המגמות העכשוויות בכלכלה הסינית, הופקה במסגרת שיתוף פעולה של SHENG-BDO עם מכון הייצוא. סין נמצאת כיום במוקד הפעילות של המכון לשנים הקרובות.

לעיון בחוברת המלאה לחץ כאן