This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

העלאת הפריון בתעשייה במחוז צפון

08 אוקטובר 2017

בקצרה

תכנית חדשה של משרד הכלכלה והתעשייה לסיוע בהעלאת הפריון בתעשייה במחוז צפון . הרשות להשקעות ולפיתוח התעשיה והכלכלה מקצה עד 60 מיליון ש"ח לבעלי תעשיה מסורתית בצפון

הגשת בקשות: 3.12.17 – 3.9.17

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה יצאה לאחרונה בתוכנית לסיוע בהעלאת הפריון בתעשייה במחוז צפון. התכנית מיועדת למפעלים בסדר גודל קטן או בינוני מענפי התעשייה המסורתית או מעורבת מסורתית בצפון הארץ.

 

 מי זכאי לגשת

 • מפעל קטן - אשר הכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בשלוש השנים האחרונות היו בטווח 20 עד 75 מילון ש"ח.
 • מפעל בינוני -  אשר הכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בשלוש השנים האחרונות היו בטווח 75 עד 200 מילון ש"ח.
 • מפעל עם ניסיון של 5 שנים בתחומו והמונה 20-250 עובדים.
 •  מבקש הסיוע הוא בעל ציון של 2 ומעלה בדירוג סיכון פיננסי.

 

תקרת ההשקעות המזכות ושיעור הסיוע

 • מפעל קטן - תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ₪. שיעור הסיוע הוא 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות, אך לא יותר מ-1.5 מיליון ₪.
 • מפעל בינוני - תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ₪. שיעור הסיוע הוא 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות, אך לא יותר מ-3 מיליון ₪.
 • משך הסיוע הינו ל 36 חודשים

 

הכנת  תוכנית להעלאת פריון בעבודה ע"י יועץ מלווה

על מבקש הסיוע לגבש תוכנית להעלאת פריון בעבודה בשיעור של 30% לפחות באמצעות יועץ מלווה הכוללת:

 • שיפור מדדים תפעוליים על ידי השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה (מרכיב חובה)
 • שיפור המצוינות התפעולית  הצפוי למפעל Operational Expenses (מרכיב חובה)
 • שדרוג השבחה והעצמת של ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות (מרכיב רשות)
 • ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/או יעוץ לחדשנות (מרכיב רשות)

 

סיוע עבור הכנת התוכנית ע"י יועץ מלווה

 • מפעל קטן - 30% מהסכום ששילם עבור הכנת התכנית, ובלבד שלא יעלה על סכום של 30,000 ש"ח
 • מפעל בינוני - 30% מהסכום ששילם עבור הכנת התכנית, ובלבד שלא יעלה על סכום של 40,000 ש"ח

 

 

 חברת BDO מציעה את שירותיה כיועץ מלווה בהכנת התוכנית להעלאת פריון בעבודה

 

BDO Operational Excellence מתמחה בייעוץ לחברות תעשייתיות בשיפור מדדי ביצוע תפעוליים, שיפור תהליכי עבודה וגיבוש מבנים ארגוניים להעלאת התפוקה ושיפור רווחיות. וכן בתכנון פונקציונאלי של מפעלים, תכנון מפורט של קווי ייצור אוטומטיים וניהול פרויקטים בתחום האוטומציה והרובוטיקה.

כמו כן, המחלקה לחוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים ב- BDO, מסייעת ומתווה את הדרך עבור עשרות מפעלים ומיזמים טכנולוגיים בכל הנוגע לקבלת הטבות ומענקים במסגרת חוק עידוד השקעות הון וחוק המו"פ בתעשייה

 

צור קשר עם המומחים שלנו

 

למידע נוסף: גדעון כהן   03-6126868   [email protected]