This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

BDO OpEx שותפה במאגד רובוטיקה לתעשייה הישראלית (ART)

08 אפריל 2021

ד"ר ישראל טירקל, BDO Opex |

אחד האתגרים החשובים ביותר בתעשייה היצרנית בישראל הינו העלאת פריון העבודה. במהפכה התעשייתית הרביעית (Industry 4.0), אוטומציה ורובוטיקה תופסות חלק משמעותי בשיפור הפריון. בענפי תעשייה רבים, כולל בתעשייה המסורתית, מושם דגש על שילובם בתהליכי ייצור מתקדמים כדי להעלות את הפריון והתפוקות, לצמצם את העלויות, ולשפר את האיכות. לפני כשנה וחצי הוקם מאגד רובוטיקה לתעשייה ישראלית (ART – Assembly by Robotic Technology), בחסות ובמימון רשות החדשנות. השותפות במאגד כוללות את חברות הפיתוח פוליגון, רובוטיכאן, סימנס, Servotronics, ו-FeelIt.  חברות התעשייה כתר פלסטיק, געש תאורה, מ.ד.ק. תעשיות רפואיות, וכן את חברת BDO OpEx. חוקרים ממוסד הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון.

מאגד הרובוטיקה נועד לתת מענה לתעשייה היצרנית בה מקיימת פעילות הרכבה ידנית של חלקים גמישים לינארית דוגמת חיווט חוטי חשמל, הרכבת צנרת גמישה ואטמי גומי. הטכנולוגיה שמפותחת במאגד תוכל לפתור את בעיות הקיימות בהרכבה ידנית הכרוכות בתפוקה הנמוכה וטעויות בתהליך ההרכבה. הפתרון הטכנולוגי יהיה גנרי ויהווה גרסה רובוטית של האינטואיציה האנושית שיאפשר ביצוע מגוון רחב של פעולות. הטכנולוגיה הרובוטית חדשנית תתמודד עם תהליכי הרכבה ידניים בהם קיימת אי-ודאות הנובעת מעיסוק עם רכיבים גמישים.

חברת BDO OpEx מהווה מרכז מצוינות תפעולית בחטיבת הייעוץ של חברת BDO בישראל. שרותי הייעוץ מספקים פתרונות מותאמים לצרכים ספציפיים, ומוכוונים לשיפור רווחיות וצמיחה. הידע שלנו מאפשר מתן מענה מיטבי בתהליכים ניהוליים ותפעוליים אינטגרטיביים, כולל זיהוי, הערכה, תכנית עבודה ולווי. במסגרת המאגד אנחנו מחברים את מפעלי תעשייה לחברות הפיתוח והאקדמיה, מפתחים מודלים לבחינה כלכלית והצלחה מסחרית, ולוקחים חלק בפיתוח הטכנולוגיה באמצעות אופטימיזציה של תהליכים.

הפעילות של חברת BDO OpEx במאגד כוללת פיתוח ארגז כלים חדשני הכולל מודלים טכנו-כלכליים לחישוב כדאיות בשילוב רובוטים בתהליכי הרכבה ידניים של חומרים גמישים. וכן, מיפוי תהליכי עבודה, תחנות עבודה, זרימת החומר, חקר זמנים, ביצועי איכות, עצי מוצר, ומשאבים. ניתוח המצב הקיים מבטיח הכללת הצרכים בפיתוח הטכנולוגיה של מאגד. עד היום, עבודה זו נעשתה ביותר מ-30 מפעלים בארץ בתחומים שונים. בכלל זה, החברה מפתחת סט תהליכים וכלים ששימשו בתהליך הנוכחי וישמשו בתהליכים עתידיים.

במסגרת המאגד החברה מפתחת מתודולוגיה לפירוק תהליכי עבודה ידנית למקטעי עבודה קטנים (פעולות מקרו-מיקרו) שמשמשים את חברות פיתוח הרובוטיקה להגדרת הפעילויות לתכנות הרובוט. כמו כן, חברת BDO OpEx ביצעה סקרי שווקים רלבנטיים, כגון שוק גופי תאורת-לד ושוק לוחות החשמל, והובילה את תהליך בחירת השווקים רלבנטיים למאגד.

 מעבר לכך, החברה פתחה מודל לתחשיב מדדי תפעול ועלות של המפעלים ומודל טכנו-כלכלי לתחשיב הכדאיות הכלכלית להטמעה של קווי ייצור אוטומטיים במקום קווי הייצור הקיימים בעבודה ידנית. בשלב הבא, החברה תרחיב את המודלים ותפתח אפליקציה לשימוש החברה ומפעלים שיהיו מעוניינים לבחון כדאיות כלכלית עתידית. לבסוף, החברה תעסוק בשלב הבא גם באופטימיזציה של זרימת מידע ותהליכי הרכבה אוטומטיים.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>