עידן מכפילי הסיכונים: סקר הסיכונים הגלובלי של BDO לשנת 2023

בקצרה

כאן זו השנה השמינית שפירמת BDO עורכת סקר סיכונים רחב היקף בקרב מנהלים בכירים ברחבי העולם. הסקר לשנת 2023, שנערך בקרב כ-500 מנהלים בכירים מארגונים מובילים מרחבי העולם, מציג את עמדותיהם של המנהלים על מגוון הסיכונים המתפתחים ובוחן את הפעולות הננקטות על ידם על מנת להפחית את הסיכון.  

 

למרות הסיכונים ההולכים וגוברים, ארגונים רבים עדיין נוטים להסתפק בהתבססות על ציות ורגולציה בעת בניית אסטרטגיית ניהול הסיכונים שלהם. בסקר השנה מתחדד "אפקט מכפיל הסיכון", שהוא הדרך שבה סיכונים שונים מצטלבים ומשתלבים אחד עם השני, באופן  שמגביר את הסיכון המצרפי שלהם.

בעידן הנוכחי - המאופיין בתנודתיות, חוסר ודאות ומורכבות גבוהה - לאפקט מכפיל הסיכון חשיבות מכרעת בעת בניית האסטרטגיה הארגונית, כולל אסטרטגיית ניהול הסיכונים, ובבניית תוכניות המשכיות עסקית וגיבוש מענה ראוי לצורך ההתמודדות עם מכפילי הסיכונים הרלוונטיים לארגון.

שינויי אקלים, מגפות עולמיות, מדדי אינפלציה גבוהים, מלחמות בעלות השפעה גלובלית, "התפוצצות" הבינה המלאכותית – כל אלה מהווים רשימה חלקית של גורמי סיכון, שהשילוב ביניהם יוצר תרחישי סיכונים שעלולים להיות חזקים יותר מהנזק הצפוי במקרה של התממשות כל אחד מהם בפני עצמו.

לדברי רו"ח שרון ויטקובסקי טביב, ראש אשכול ומנהלת חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה ב-BDO, "השפעתם הגוברת של מכפילי הסיכון מחייבת ארגונים לחשוב מחדש על אסטרטגיית ניהול הסיכונים שלהם ולהתחיל ליישם גישות חדשניות בניהול התרחישים וגורמי הסיכון המובאים בחשבון והמצרפיות האפשרית ביניהם. זאת, כדי להבין ולהיערך כראוי לתוצאה הצפויה ממכפילי הסיכון המתהווים בסביבתם".

השינויים המצופים מהארגון ביישום מתודות חדשניות לניהול הסיכונים, לאור מכפילי הסיכון, מגוונים וצריכים לכלול, לכל הפחות, את הפרמטרים הבאים:

  • ארגונים חייבים להטמיע בתהליכי העבודה שלהם עיסוק שיטתי ורציני יותר באיסוף מידע על הסביבה החיצונית והמגמות המתחוללות בה ("סריקת אופק"). ניהול סיכונים יעיל אינו כולל רק חשיבה תגובתית, אלא גם היערכות מוקדמת ולמידה מניסיון העבר ומאירועים משמעותיים, ובעיקר למידת מגמות על מנת לצפות אתגרים והזדמנויות.
  • ארגונים נדרשים ללמוד את הסביבה הגיאו-אסטרטגית המקיפה את הארגון, ואת השינויים שמתחוללים בה בקצב גבוה מבעבר. למידת סביבה זו מאפשרת לארגון להיערך בצורה אפקטיבית יותר לתרחישי האיום שהארגון עלול לחוות.

84% מהנשאלים בסקר של BDO מסכימים על כך שהסיכונים מתחילים להצטלב, וכי ההתמודדות עמם הופכת מורכבת יותר. בהלימה לכך, 85% מהנשאלים דיווחו כי ניהול הסיכונים שלהם כבר כיום עוסק במכפילי סיכון (בעצימות כזו או אחרת).

 

מה משפיע על מכפילי הסיכון

ניבוי גורם הסיכון הראשוני הוא אתגר מכריע בעת התמודדות עם מכפילי סיכון, שכן התמודדות יעילה עמו עשויה למנוע את אפקט הדומינו העתיד לבוא.


משיבי הסקר דירגו הפרעות עסקיות כמכפיל סיכון שמשפיע בעוצמה החזקה ביותר על ארגונם, ועלול להשפיע על התזרים והאשראי של הארגון (13% ממשיבי הסקר). חלק לא מבוטל מהמשיבים אף תיארו כי במידה שתתרחש פגיעה גם בפעילות העסקית עצמה, הדבר אף עלול לגרום לקריסתו של העסק.

בנוסף, 11% ממשיבי הסקר התייחסו להאטה כלכלית והתאוששות איטית כמכפיל סיכון בעל השפעה משמעותית על הפעילות העסקית.
 

כמה מכפילי סיכון שבלטו בסקר השנתי של פירמת BDO

חוסר יציבות פוליטית

חוסר יציבות פוליטית עלול להוביל לתנודתיות כלכלית גבוהה ולצמצום הצמיחה במדינה לאורך זמן רב, מצב שמקשה על העסקים המקומיים בעת פעילותם השוטפת ומערכות היחסים שלהם עם גורמים מחוץ למדינתם. מדיניות הסחר של המדינה ככלל, ושל העסקים המקומיים בפרט, חשופה לסיכונים הנובעים משינויים תכופים בשערי המטבע המקומי.

מלבד זאת, חוסר יציבות פוליטית עלול להוביל לשינויים תכופים במדיניות ושינויים רגולטוריים. בטווח הקצר שינויים אלה יכולים לפגוע ישירות בפעילות העסקית ולאתגר את התכנון העסקי לטווח הארוך.
  

משבר האקלים הגובר

משבר האקלים הוא מכפיל סיכון המשפיע על מגוון עסקים וכלכלות. ההשפעות הקצרות והארוכות של שינויי האקלים מהוות סיכון משמעותי לפעילות העסקית ולשרשרת האספקה ​​של הארגון בסוגים שונים של תעשיות, לרבות שירותים פיננסיים, שירותי בריאות, מפעלי ייצור ועוד.

69% מהנשאלים מסכימים ששינויי האקלים הם סיכון משמעותי לטווח ארוך עבור הארגון, ול-67% מהנשאלים יש תוכניות לניהול סיכונים לשינויי אקלים.

עקב ההחמרה ברגולציה הסביבתית ברחבי העולם, חברות רבות משתמשות בטכנולוגיות כדי להפחית את פליטת הפחמן שהן יוצרות. עם זאת, הסתמכות מוגברת זו על טכנולוגיות מגדילה גם את החשיפה שלהם לאיומים מקוונים, כלומר מתקפות סייבר. מתקפות סייבר ופרצות מידע עלולות להתרחש בכל שרשרת האספקה ​​של הארגון, ועלולות להוביל לפגיעה כלכלית משמעותית ונזק למוניטין הארגון.

גורמי סיכון מודרניים מדגישים את חשיבות ההתמודדות עם מכפילי סיכונים וללמוד כיצד להפחית אותם. סיכוני האקלים הגוברים בשנים האחרונות החריפו את הסיכונים הנסתרים בעולמות הסייבר, והפכו את סיכוני הסייבר למשמעותיים יותר וקשים יותר לניבוי.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיכוני סייבר ושרשרת האספקה

סיכוני סייבר עשויים להצטלב עם סיכונים אחרים, ומעצימים עוד יותר את השפעתם, כפי שתיארנו קודם ביחס לסיכוני האקלים ומכפיל הסיכון שנוצר בין שני תחומים אלה: סיכוני האקלים הגוברים בשנים האחרונות מגבירים את הסיכונים החבויים בעולמות הסייבר והשימוש הגובר בבינה המלאכותית.

במהלך תקופת הקורונה, מסחר הסחורות העולמי הצטמצם והשפיע על פעולתן העסקית של חברות רבות. בעוד שכלכלות המסחר חזרו לתפקודן השגרתי, סיכונים בשרשרת האספקה ממשיכים להיות אתגר עבור חברות המסתמכות על שרשרת אספקה בינלאומית. בעיות בשרשרת האספקה נוטות להתפשט ולהשפיע על גורמים נוספים, ועל כן מהוות מכפילי סיכון, כפי שהעולם חווה כעת בעקבות מלחמת רוסיה באוקראינה.

סיכוני סייבר אלה, בשילוב אתגרים אחרים, כגון סיכוני אקלים וסיכונים גיאו-פוליטיים, יוצרים רשת מורכבת של סיכונים הקשורים זה בזה בתוך שרשרת האספקה.

למרות רמות הסיכון הגבוהות אליהן חשופה שרשרת האספקה, 74% מהנשאלים דיווחו כי הארגון שלהם אינו עוסק בניתוח מכפילי סיכונים והשפעותיהם על שרשרת האספקה.

 

עידן הבינה המלאכותית

עידן הבינה המלאכותית (AI) הביא להתקדמות והזדמנויות עסקיות משמעותיות. עם זאת, הוא גם מציג סיכונים ואתגרים משלו. מחד, טכנולוגיות בינה מלאכותית שולבו בהיבטים שונים של פעילות עסקית, ומאפשרות ניתוח נתונים, תהליכי קבלת החלטות ואוטומציה. מנגד, השימוש במערכות בינה מלאכותית בניהול שרשרת האספקה ​​מציג נקודות תורפה שתוקפי סייבר יכולים לנצל, מה שעלול להוביל לפרצות מידע, שיבושים בפעילות והפסדים כלכליים.  מכאן, שההסתמכות על מערכות AI הופכת ארגונים לרגישים להתקפות סייבר שמטרתן לנצל חולשות בטכנולוגיות אלו.

 

ממצאי הסקר הגלובלי של BDO לשנת 2023 מלמדים כי קובעי המדיניות בארגונים נוטים להכיר כיום יותר מתמיד בחשיבותם של מכפילי הסיכונים (78% מהמשיבים לסקר הצביעו על מכפילי הסיכון כדרך הטובה יותר להבין את נוף הסיכונים של הארגון). עוד עולה כי השימוש הנרחב בבינה מלאכותית מעלה את הסכנות לפשיעה מקוונת והונאות. מצב זה יוצר למקבלי ההחלטות בארגון דילמה בנוגע להיקף מיצוי היתרונות העסקיים שמעניקה הבינה המלאכותית, לבין הצורך לנהל את הסיכונים החדשים הנובעים ממנה, ולהשקיע בהתגוננות בפני האתגרים שהיא מציבה.

רו"ח ויטקובסקי-טביב מסבירה כי לאחר שלמדנו את הסביבה ואיתרנו סיכונים חדשים,  נדרש לעשות שימוש בגישות רעננות ופרו-אקטיביות יותר של ניהול סיכונים, שינתחו את פוטנציאל מכפילי הסיכון. לדבריה, "בשנים האחרונות מכפילי סיכון יצרו מספר רב של תרחישי סיכון שארגונים נדרשים להיערך אליהם. אמנם המוח האנושי אינו מצליח להתמודד עם היקף בלתי נתפס של תרחישים, אך למרבה המזל, הבינה המלאכותית (המוזכרת כמכפילת סיכון בפני עצמה) היא גם הפתרון לבעיה זו, שכן ניתן להשתמש בה על מנת לנתח את המערך הרב-ממדי של השפעות הסיכונים על הארגון ולייצר מענה אפקטיבי המחזק את החוסן הארגוני".

ההחלטה על היקף ההימנעות מסיכונים הינה מורכבת, שכן הימנעות משמעותית עלולה להוביל לצמצום פעילות עסקית. מכפילי הסיכון משפיעים על ארגונים רבים ואף מגזרים שלמים ועלולים להוביל להאטה עסקית. ככל שהארגון נערך באופן יעיל יותר למכפילי הסיכון, כך עולה היתרון התחרותי שלו אל מול מתחריו. היערכות זו דורשת ניהול סיכונים איכותי אשר מסייע לעסק להשיג את יעדיו.
 


 

צרו קשר עם המומחים שלנו >>