This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

פתרונות טכנולוגיים לניהול סיכונים בעידן של חוסר וודאות

17 יוני 2020

יוסי עזרא , דירקטור, מנהל תחום פתרונות טכנולוגיים לעולם הפיננסים |

בחינת ההשפעות של משבר הקורונה ברמה הגלובלית והארצית נידונו בהרחבה בחודשים האחרונים. גם אם בחלק מהמדינות עושה רושם שהעולם התגבר על האתגר הבריאותי והרפואי ועקומת התחלואה/תמותה "שוטחה", עדיין השפעות הקורונה על הכלכלה הנן מרחיקות לכת, הן במישור, הגלובלי, הלאומי, הסקטוריאלי מגזרי ואף ברמת הפרט (תאגיד, חברה, בעל עסק ואף במישור האישי של כל אזרח במדינה).

האתגר במציאות של אי וודאות

האתגרים נובעים מכך שלעת עתה, לא ניתן לאמוד את עוצמת ההשפעה, את אורכה, ואת ההשפעות ההדדיות הנובעות ממספר רב של משתנים מאקרו כלכליים וסביבתיים. עדיין מוקדם להעריך את מכלול ההשלכות של נגיף ה COVID 19 על הכלכלה הגלובלית, ההשפעות האפשריות והמגמות המושפעות מאירוע זה (הרגלי צריכה, עבודה מהבית, אימוץ טכנולוגיות חדשות וכו'). בנוסף, היותנו חלק מ"כפר גלובלי", השפעות גלובליות, משליכות ישירות על הפעילות הכלכלית בישראל, בהיותנו חשופים לשנויים בשערי חליפין, חומרי גלם, מחירי הדלק, הסכמי סחר גלובליים והן מדיניות מוניטרית ופיסקלית מקומית (תל"ג, יחס חוב/תוצר, שיעורי אבטלה, ירידה בשיעור הצמיחה, וכו')

החברות והתאגידים הפועלים במשק מתמודדים עם האתגר והמאמץ לכמת את הנזק הצפוי. הדרך לעשות זאת מלווה בהצגת תרחישים שונים של ההתפתחות בפעילות הכלכלית בהתאם להערכות שונות, או לחילופין, לחזות מהו התרחיש בעל הסבירות הגבוהה שיתממש (likely materialize)?

אך הצורך המידי במתן תשובה של מה ההשפעה /או נזק הצפוי על חברה זו או אחרת, הנו בעייתי ומדגיש את חוסר ההבנה של האתגר הניצב בפנינו.

שאלות מסוג אילו נידונות לכישלון בשל חוסר הוודאות של עוצמת המשבר, מכלול השלכותיו ואירועים עתידיים נוספים שייתכן ויימצאו בעוצמות שונות בעתיד. כמו כן, הרצון להשליך מאירועי העבר בעקבות אירועים "דומים" והסקת מסקנות לעתיד.

איך מתמודדים באופן המיטבי, מזהים ונערכים למחוללי הסיכון הצפויים?

יישום כלים טכנולוגים מתקדמים יש בו כדי לצמצם תופעות מסוג אילו ולצמצם הטיות "סובייקטיביות" העלולות להשפיע על טעויות בשיפוט והתעלמות מתרחישים אפשריים שלכאורה הנם לאהגיוניים/סבירים. הבנת האיום והסיכון האמיתי לחברה הוא מיסודו מוטה וזאת בעוד שהסיכון הוא מצב אובייקטיבי (ירידה בהיקף מחזור הכנסות, עלייה בהוצאות תפעוליות, ירידה בשיעור הגבייה, הפסד צפוי וכו'), תפיסת הסיכון נוטה לעיתים  בפרשנות סובייקטיבית אשר לעיתים באה לידי ביטוי בהעדפה ואימוץ תרחישים אופטימיים[1].

החסרונות העיקריים למרבית הכלים והמודלים התומכים ומחוללי תרחישים הקיימים בשוק הנם:

 • הרצת תרחישי לחץ/קיצון (stress test) מבוססי מס' משתנים בודדים המושתת על היסטוריה או בתקופות עבר רגילות. היסטוריה זו לא משקפת את המשבר הייחודי והקטסטרופלי הניצב בפנינו. ע"פ רוב גיבוש של מודלים לתרחישים אילו מלווה במשאבים רבים וגוזלת זמן ניכר.
 • הניסיון הנצבר בהתבסס על אירועי עבר לא בהכרח משקף נכונה תרחישי  עתיד. רוב המודלים עושים שימוש בהתבסס על ניסיון ואירועים ממשבר 2008, משבר הסארס בסין, שפעת החזירים, או המיתון והשפל הגדול ב 1929. כל אילו אירועים שיכולת תרומתם לניבוי ההשלכות במשבר הקורונה, הנם נמוכים, לא מדויקים ואף מטעים.
 • כיום עיקר הכלים התומכים בהרצת תרחישים, מושתתים על הרצת משתנה בודד כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים, או מושפעים בהתאם להיסטוריה הנצברת שכאמור לא משקפת את המצב כיום. 
 • מתאמים בין משתנים כפי שנמצאו בתקופת עבר לא בהכרח משקפים את המצב הקיים.

המענה הנכון להערכות נאותה לבחינת ההשלכות לאתגרים העתידיים הנו בשימוש בכלים טכנולוגים אשר יתנו מענה ל:

 • ניתוח מעמיק בעזרת כלים טכנולוגים המחוללים (generate) מגוון רחב של תרחישים (מאות ואלפים) המושתתים על מספר רב של משתנים[2] מאקרו כלכליים, עם פוטנציאל "נזק" השפעה גבוה לחברה/תאגיד.
 • ניתוח והצפה של אותם מחוללי משבר (משתנים הרלוונטיים לחברה הנבדקת) תוך ניתוח מתאמים פנימיים, רגישות וקורלציה ואף בחינת השפעות משניות.

לאחר ניתוח מקדמי זה, היכולת לתת מענה ספציפי ומדויק יותר לתאגיד/חברה תהיה מיטבית יותר ותבוא לידי ביטוי בשלבים הבאים:

בחינת מהם התרחישים הפוטנציאלים הרלוונטיים לחברה בעלי סבירות מימוש within) reasonable probability).

 1.  היכולת לתת מענה ולכמת למה ההשפעה של אותם תרחישים על פורטפוליו החברה.
 2. מהם הצעדים שיש לנקוט אם בכלל ומתי.
 3. ליווי וייעוץ וגיבוש במתן אבני דרך ופעילויות נדרשות לגדר סיכונים אילו.

ניהול סיכונים ככלי לניתוח תרחישים - היכולת להיערך בהיקף ובעיתוי הנכון

הערכות נדרשת למענה זה לאחר בחינת וניתוח מקדמית יכולה להיעשות במגוון היבטים. אחד היתרונות באימוץ כלים וטכנולוגיות מתקדמות וזאת מעבר לזיהוי הגורמים מאיצי ומחוללי הנזק (market drivers), נוגע לעיתוי והיקף הצעדים הנדרשים. לעיתים נמצא כי תרחישים פוטנציאלים עלולים לגרום נזק בלתי הפיך, זאת בנוסף לכך, שעיתוי והיקף הפעילות הנדרש ע"מ למזערם/לצמצמם לא תמיד מספיק ברורים או אף ניתנים לשליטה/מזעור ע"י החברה /תאגיד.  

הפעולות האפשריות אשר חברות וגופים יכולים לנקוט לאחר אימוץ פעילות ובחינה זו, יכולים לקבל ביטוי במספר אופנים:

 • עדכון תחזיות, מדיניות אסטרטגיה, ותוכניות צמיחה. ובכך להפנות ולהסיט משאבים שתוכננו למזעור נזקים פוטנציאלים אפשריים.
 • צעדים להגדלת ההון ע"י הנפקת אג"ח, הון מניות, הזרמת הון/הלוואות ע"י בעלי שליטה.
 • צעדים לשיפור הנזילות ע"י מתן תמריצים/הנחות ללקוחות. בגופים פיננסים ע"י מתן הטבות ותנאי ריבית משופרים למפקידים.
 • דחיית/ביטול חלוקת דיבידנדים
 • זיהוי הזדמנויות בעיקר בשוק כל כך "סוער" ע"י רכישה, מיזוג, התרחבות וזיהוי תחומים חדשים/ישנים מאיצי צמיחה, אימוץ טכנולוגיות ומגמות חדשות.  
 • חיזוק הקשר מול משקיעים/בעלי עניין, רגולטורים בעיתוי הנדרש לצורך הצפת בעיות/חסמים וקשיים ייחודיים ולצורך סיוע ומענה בתקופה סוערת זו.

היתרונות בסיוע בכלים טכנולוגים וגישות ניהול סיכונים מתקדמות

כיום, בעקבות שיפור מתמיד של יכולות[3] טכנולוגיות ושילובם בעולם ניהול הסיכונים והתרחישים (AI, ML), התורמים עושר במידע ויכולת עיבודו וניתוחו בזמן קצר, לצד חדשנות והבנה מעמיקה הן מתודולוגית והן את צרכי השוק והלקוח, זאת בנוסף להאצת אימוץ ושילוב של כלים טכנולוגים מתקדמים בעקבות משבר הקורונה, נכנסו גופים, חברות  ו"פינטקים" חדשניים לעולם תוכן זה.

יכולתם באה לידי במספר היבטים כדלהלן:

 • קישור והגברת המתאם בין תוצאות העסקיות של החברה לתרחישים ריאליים
 • הגדלת המתאם באופן דינאמי בין משתנים לניתוח ארוך טווח
 • יכולת זיהוי וניבוי של תרחישים "כואבים" בהתבסס על פוטנציאל תוצאות עסקיות[4]
 • מענה זמין ומהיר
 • מענה ממוקד לפעילות הלקוח
 • מובילות וחדשנות טכנולוגית

לסיכום

משבר הקורונה בעיצומו, ומכלול לקחיו והשפעותיו הסופיים יופקו רק בעתיד. המשבר הכתיב קצב אירועים חסר תקדים, אשר השליך על קריסת קונספציות כלכליות. חברות שישכילו לאמץ ולהסתייע בכלי תחקור וניהול סיכונים מתקדמים, יצליחו לזהות ולהציף בזמן מחוללי סיכון, לאבחן את הרגישות בפעילותם לאותם מחוללים, ולאפשר להיערך בצורה אופטימלית לצורך מזעור והפחתת (mitigation)  פגיעה אפשרית.

צוות הייעוץ הטכנולוגי במשרד BDO יכול לסייע לארגון להתאים פתרונות טכנולוגיים המתאימים לצרכי וגודל הארגון. סיוע בהיערכות מיטבית לבחינת עוצמת ההשפעה הפוטנציאלית והיקפה, זיהוי מחוללי הסיכון, הדרכים לגידורה וגיבוש תוכנית היערכות מיטבית. יישום כלים המאפשרים ניהול תרחישים צופה פני עתיד המושתתים על מס' רב של משתנים (פנימיים, חיצוניים, מאקרו כלכליים/סביבתיים) ומתן ליווי וייעוץ שוטף המלווה ביישום מהיר ואפקטיבי שלהם.

 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>

 

 


[1] נובע בשל הרצון לחזרה לשגרה וצפייה למה שנראה כמו סופו הקרוב של המשבר

[2] בחירת סוג המשתנים וערכם ניתן לתקנון בהתאם לאופי החברה, מגזר פעילות והרלוונטיות.

[3] שילוב של AIArtificial Intelligence  ו MLMachine learning  , יכולות טכנולוגיות המסייעים במתן כלים לאנליטיקה מתקדמת והיכולת לעצב ולבנות מודלי חיזוי מתקדמים וביצוע אוטומציה של תהליכים.

[4] גישה מתקדמת המאפשרת הרצת אלפי תרחישים מוטה תוצאת עסקיות, והיכולת להבין ולנתח מהם אותם תרחישים (והמשתנים הרלוונטיים), אשר נמצאים כרלוונטיים ולהם ההשפעה "הכואבת". גישה זו הפוכה ויוצאת מהתוצאות העסקיות הצפויות  וניתוח התרחישים הרלוונטיים לאותם תוצאות בעזרת כלים מתקדמים.