מאמרים:

תמונת מצב משק החשמל ואומדנים לשנת 2017

18 ספטמבר 2017

חן הרצוג, שותף, כלכלן ראשי, BDO Consulting |

ב-18/9 קיימה רשות החשמל מפגש תחת הכותרת  "שולחן עגול – תחזיות העתיד" בהשתתפות חן הרצוג, הכלכלן הראשי של חברת הייעוץ BDO, להצגת תחזית הביקוש שנערכה עבור דליה אנרגיות ופורום יצרני החשמל הפרטיים. תחזית BDO כוללת תמונת מצב משק החשמל לסוף קיץ 2017 ואומדנים מעודכנים לשנת 2017 כולה.

  • המגמות בצריכת החשמל בישראל בחודשים ינואר-אוגוסט השנה, מצביעות על המשך צמיחה מואצת, בקצב שנתי של כ-3.5% בביקוש לחשמל1.
  • הגידול בביקוש הינו על אף שמדד עומס החום הכולל בחודשים ינואר-אוגוסט היה נמוך בכ-10% ביחס לשנה שעברה ומחירי החשמל לצרכן הביתי עלו בכ-3.7%.
  • שיא הביקוש בקיץ 2017 היה גבוה ב-4.5% ביחס לשיא בקיץ 2016, ועמד על 12,745 MW. המשמעות היא הגדלת עתירות האנרגיה במשק, שכן הטמפרטורה בשעת השיא עלתה רק ב-1%.
  • משקל היצרנים הפרטיים (כולל מתחדשות) צפוי לעמוד על 32% בהשוואה ל-28% בשנת 2016.
  • היקף הייצור ממקורות עצמיים צפוי לעמוד על 66%: 63% בגז טבעי ו-3% אנרגיות מתחדשות. מנגד, היקף הייצור באמצעות פחם צפוי לרדת ל-34% בהשוואה ל-36% אשתקד. 

1. הביקוש לחשמל בשנת 2017 – קצב גידול שנתי 3.5%

המגמות בצריכת החשמל בישראל בחודשים ינואר-אוגוסט השנה, מצביעות על המשך צמיחה מואצת, בקצב שנתי של כ-3.5% בביקוש לחשמל1. זאת, למרות שמדד עומס החום (הנמדד במונחי ימי מעלות קירור) הממוצע בקיץ 2017 היה נמוך בכ-10% ביחס למדד עומס החום בקיץ 2016. סך יצור החשמל בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-46.7 מיליארד קוט"ש. בהתאם למגמות מתחילת השנה, יצור החשמל לשנת 2017 צפוי להגיע לכ-69.4 מיליארד קוט"ש.

קצב הגידול הממוצע בביקוש לחשמל בשנים 2015-2017 הינו כ-4.2%. וקצב הצמיחה הגבוה בשלושת השנים האחרונות, נובע בין היתר מהתאוששות הביקוש לחשמל לאחר משבר האנרגיה העולמי והמקומי בשנים 2013-2014, אשר הביא לירידה חד פעמית לא מייצגת בגידול בביקוש לחשמל. על מנת לנתח את המגמות בביקוש לחשמל בישראל, יש לנטרל את הירידה ביצוא החשמל לרצועת עזה, מאחר וזו נובעת ממגבלות מדיניות בצד ההיצע ולא מירידה בביקוש. בשנים האחרונות, רצועת עזה מייבאת מישראל חשמל בהיקף שנתי של כמיליארד קוט"ש, המהווים כ-64% מסך צריכת החשמל ברצועה. בחודש יוני השנה, הופחתה אספקת החשמל לרצועה בכ- 30% עד 40%.

 לפי תחזית BDO, צפוי הביקוש לחשמל לצמוח בקצב שנתי ממוצע של 3.8% עד לשנת 2030. בין הגורמים התורמים להמשך הגידול בביקוש לחשמל הינם המשך העלייה ברמת החיים, ירידת מחירי החשמל, פרויקט חשמול הרכבת, מהפכת הרכב החשמלי והמשך התחממות כדור הארץ.

 

2. שיא הביקוש בקיץ 2017 – גידול של 4.5%

שיא הביקוש בקיץ 2017 היה גבוה ב-4.5% ביחס לשיא בקיץ 2016. שיא הביקוש בקיץ 2017 נרשם ב-26 ליולי בשעה 15:00, ועמד על כ-12,745 MW, לעומת שיא קיץ 2016, שהתרחש בשני לאוגוסט בשעה 14:30, ועמד על 12,200 MW.  שיא הביקוש בקיץ גדל ב-3 השנים האחרונות בקצב שנתי ממוצע של 4%, בדומה לקצב הגידול הכולל בצריכת החשמל בשנים אלו.

הגידול בשיא הביקוש בקיץ המייצג גידול בעתירות האנרגיה במשק, זאת מאחר והטמפרטורה בשעת שיא הביקוש בקיץ 2017 עמדה על 32.7 (בית דגן) מעלות צלזיוס גבוהה ב-1% בלבד מהטמפרטורה בשעת שיא הקיץ אשתקד (32.4 מעלות). במקביל, הלחות היחסית עמדה על 50%, בדומה לזה של שעת השיא בשנת 2016. מכאן שבניכוי השפעת עומס החום, שיא הביקוש גדל בכ-3.2%.

3. אנרגיות מתחדשות

בשעת שיא הביקוש בקיץ 2017, כ-4.5% מהייצור, 570MW יוצר באמצעות אנרגיות מתחדשות, ירידה קלה ביחס לשנה שעברה שבה תרמו המתחדשות כ-585 MW בשיא הביקוש, זאת בשל שעת שיא מאוחרת יותר. זמינות תחנות PV תלויה בזווית השמש, תנאי מזג אוויר וראות. בפועל, תרומת המתחדשות לשיא הביקוש השנה היתה נמוכה בכמחצית מכושר היצור הנקוב של אנרגיות מתחדשות בישראל.

4. הרזרבה הזמינה

שיעור הרזרבה הנקובה במשק עמד בשיא השנה על כ-33% משיא הביקוש. אולם בפועל, הרזרבה הזמינה שעמדה לרשות משק החשמל בשעת השיא עמדה על 1,660MW, המהווים כ-13% בלבד משיא הביקוש.

הפער בין הרזרבה הנקובה לזמינה, נובע בין היתר משיעור גבוה יחסית של תקלות במערכת החשמל בישראל. שיעור אי הזמינות המאולצת במשק החשמל בשעת השיא עמד על כ-10% מתוך שיא הביקוש, שיעור זה מייצג כושר ייצור שאינו זמין בשל תקלות והשבתתות לא מתוכננות. לפי אומדני BDO, שיעור אי הזמינות המאולצת השנה דומה לשיעור התקלות הממוצע בחמש השנים האחרונות, ומייצג רמת אמינות נמוכה של מערך הייצור בישראל בהשוואה בינלאומית.

בנוסף לשיעור התקלות הגבוה, כ-10% מכושר היצור במשק אינו זמין בשעת השיא בקיץ בשל השפעת הטמפרטורה הגבוהה והשפעת התיישנות התחנות.
 

5. מחירי החשמל

מחיר החשמל הממוצע לצרכנים ביתיים (כולל מע"מ) עמד בשנת 2017 על 55.3 אגורות לקוט"ש, עליה של 3.7% בהשוואה ל-2016 אולם ירידה של 3.2% לעומת המחיר הממוצע בשנת 2015, בהמשך לירידה משנת 2014.

בשנים 2015-2016, הופחתו תעריפי החשמל למגזר הביתי בכ-16% בשני שלבים. תהליך התאמת הביקושים לשינויים במחיר החשמל הינו הדרגתי, במשך תקופה של כ-3 שנים. על כן, ירידת המחיר צפויה לתמוך בגידול בביקוש לחשמל בשנים 2017-2020. יצוין צרכנים העוברים לרכוש חשמל מיצרנים פרטיים רואים לפניהם ירידת מחירים נוספים מעבר לירידת המחיר של חברת חשמל.


 

צור קשר עם המומחים שלנו