מאמרים:

תרומת ענף היהלומים לכלכלת ישראל

30 אוקטובר 2019

חן הרצוג , שותף, כלכלן ראשי, BDO Consulting |

התרומה הכוללת של ענף היהלומים לכלכלת ישראל בשנת 2018, עומדת על5.8  מיליארד ₪, המהווים כ- 0.4% מהתוצר המקומי הגולמי. ענף היהלומים תורם לתעסוקה נובעת של 8,600 משרות. שיעור המועסקים החרדים בענף הוא הגבוה מענפי המשק, ובכך תורם תרומה עודפת לצמצום פערים ושילוב אוכלוסיות.

חן הרצוג, הכלכלן הראשי שלBDO , מנתח בעבודה זו את התרומה של ענף היהלומים לכלכלת ישראל. הבחינה נעשתה במתודולוגיה המקובלת של מודל תשומה תפוקה (Leontief Input Output Model) בהתבסס על מטריצות תשומה/תפוקה של הלמ"ס ל-70 ענפי המשק שהותאמו לשנת 2018 במתודולוגיית RAS, וכן על נתוני מנהל הילהלומים במשרד הכלכלה, בורסת היהלומים ועיבודי BDO.


קישור לכתבה בנושא - https://13news.co.il/item/news/economics/diamonds-crisis-921707/

 

לקריאת המחקר המלא>>