This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

הגנת סייבר בעידן הדיגיטלי: כלים, מיומנויות וטכניקות מומלצות

10 פברואר 2019

אופיר זילביגר , מנהל מרכז הגנת הסייבר, BDO ישראל |

BDO משיקה ספר חדש-  הגנת סייבר בעידן הדיגיטלי: כלים, מיומנויות וטכניקות מומלצות
Cybersecurity in the digital age:  tools, techniques and best practices

בעידן הדיגיטלי, אנו עדים למתקפות סייבר אשר גוברות ומאיימות על הגנת הסייבר של תעשיות וארגונים קטנים כגדולים. הגנת הסייבר הפכה לנושא מרכזי שנמצא על סדר יומם של מנהלים רבים ומצריך מהם להבין לעומק את המציאות המורכבת של הגנת הסייבר, כמו גם את הסיכונים, הדרישות הרגולטוריות והצרכים הטכנולוגיים שיש להתמודד עמם.

בשורה של מאמרים מעוררי מחשבה, פירמת BDO, כמובילה באספקת שירותי הגנת סייבר בארץ ובעולם, איגדה בספר זה את 14 מומחי הסייבר של הפירמה מכל רחבי העולם, אשר שיתפו מניסיונם העשיר והקנו לקוראים מידע אינפורמטיבי ושימושי לצלוח את אתגרי הגנת הסייבר.

לישראל, כאחת ממעצמות הסייבר הגדולות בעולם, יש נוכחות מרשימה בספר מרתק זה, אשר צורפה לו תורת ההגנה בסייבר לארגון שנכתבה על ידי מערך הסייבר הישראלי, וכן ששלושה פרקים מתוכו נכתבו על ידי בכירי מרכז הגנת הסייבר של BDO ישראל:

אופיר זילביגר, שותף ומנהל מרכז הגנת הסייבר של BDO ישראל - על הטרנספורמציה מעידן הגנת המידע לעידן הגנת הסייבר כפי שהיא מוכרת כיום.

דורי פישר, מנהל תחום שירותי סייבר מנוהלים במרכז הגנת הסייבר של BDO ישראל – על כלים ופרקטיקות בניהול וניטור אירועי סייבר ואבטחת מידע.

דני סלומון, מנהל פעילות חו"ל במרכז הגנת הסייבר של BDO ישראל - על השיקולים בעד תוכנית חוסן סייבר ארגונית.

הגנת סייבר בעידן הדיגיטלי: כלים, מיומנויות וטכניקות מומלצות, הוא ספר מעשיר, מחכים, ספוג בתובנות, המרחיב את הידע של כל מי שיש לו עניין בתחום הסייבר, ומסייע לנו להבין את המושגים המקצועיים וכיצד לשפר את הגנת הסייבר בארגון שאנו פועלים בתוכו.

הספר ראה אור ביוזמתו של גרגורי גארט, מנהל תחום הגנת הסייבר ב-BDO ארה"ב והוא עוסק בנושאים בעלי חשיבות מכרעת להבנת עולם הגנת הסייבר והאתגרים של ימינו, ביניהם: הגנת סייבר בעידן הדיגיטלי, הגנת סייבר למנהלים בכירים ודירקטורים, הערכת וניהול סיכוני סייבר, הגנת סייבר בתעשיית הבריאות, הגנת סייבר בעולם השירותים הפיננסים, ועוד.

מחברי המאמרים משמשים בתפקידים בכירים בתחום הגנת הסייבר כגון קציני מידע ראשיים, מנהלי סיכוני טכנולוגיית מידע, קציני אבטחת מידע, קציני פרטיות, קציני ציות, מנהלי תפעול ועוד. ניסיונם העשיר של כל אלה בא לידי ביטוי בספר אשר מספק הדרכה מעשית מוכחת אותה ניתן ליישם באופן מידיי.

Copies of Cybersecurity in the Digital Age can be ordered from Wolters Kluwer, and from Amazon.