This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

תוכנית סיוע ממשלתית להגנת סייבר למפעלים חיוניים בתחום התעשייה

29 אוקטובר 2018

נועם הנדרוקר , מנהל פעילות ייעוץ סייבר גלובאלי, BDO ישראל |

 

לאור הגידול בהיקפים ובעוצמות של התקפות סייבר על ארגונים במשק בישראל, נדרש להגן על מרחב הסייבר ולהעלות את רמת המוכנות לאיומים, תוך שמירה על חיוניותו של המשק כמנוע צמיחה.
 
משרד הכלכלה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מערך הסייבר ורשות החירום הלאומית יוצאים בתוכנית סיוע ייחודית שמטרתה שיפור רמת החוסן הארגוני בתחום הסייבר.
התוכנית מציעה סיוע כספי ותמיכה בשני מישורים:
 
1. השתתפות של עד 50% בהכנת סקר סיכונים ולא יותר מ 25,000 ₪ כחלק מהגשת הבקשה לסיוע
2. השתתפות של עד 40% בהשקעות מזכות ולא יותר מ 200,000 ₪ 
הסיוע הכספי יוענק כנגד ההשקעות הבאות:
  1. שדרוג יכולות ההגנה על מערכות  או ייצור ICS
  2. שתות IT
  3. שירותי ייעוץ וכח אדם בתחום הסייבר
  4. הוצאות לתהליכי הסמכה ותקינה
  5. שיפור האבטחה הפיזית

 

 
תקציב הסיוע הכללי הניתן הינו 10 מיליון ₪ ויינתן בשיטת כל הקודם זוכה
בקשות ניתן להגיש החל מה 2/12 ועד ה 15/1/2019
 
SECOZ מרכז הגנת הסייבר של BDO, מוביל בתחום הגנת הסייבר ואבטחת המידע בארץ ובחו"ל מאז שנת 2002 והוא בעל ניסיון בליווי מגוון רחב של חברות לשיפור המכונות מפני מתקפות סייבר.
כמו כן, ל-BDO מומחיות בייעוץ לחברות תעשייתיות בהתייעלות, בהעלאת פריון ובהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות, והיא בעלת ניסיון מוכח בהכנת תכניות לקבלת מענקים ממשלתיים.
 
אנו מציעים לערוך עבורכם את הסקר ותוכנית העבודה וילווה אתכם בהגשה מקצועית של הבקשה.
 
 
הגשת הבקשה מחייבת ביצוע סקר סיכונים והגשת תוכנית עבודה שנערכו לאחר ה 1/1/2018 על ידי גורם מקצועי בתחום הגנת הסייבר