מאמרים:

תגמול בכירים בענף טכנולוגיה 2012- 2014

05 אפריל 2015

רו"ח קרן קיבוביץ |

מחלקת התגמול ב Group Consulting BDO ערכה סקר על חבילות התגמול אשר הוענקו בשנים 2012– 2014 למקבלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברות ציבוריות בענף הטכנולוגיה.

לממצאי הסקר לחצו כאן