מאמרים:

תגמול בכירים- חברות נדל"ן 2008- 2014

30 דצמבר 2014

רו"ח קרן קיבוביץ |

במחלקת התגמול ב- Group Consulting BDO ערכנו סקר על חבילות התגמול אשר הוענקו בשנים 2008- 2014 לחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר ב – 51 חברות ציבוריות בענף הנדל"ן 1 אשר הינן בעלות שווי הגבוה מ-100 מיליון ₪ ושהופיעו ברציפות ב-2013 וב-2014.

לממצאי הסקר לחצו כאן