מאמרים:

תגמול בכירים מדד תל אביב 100, 2008- 2014

10 מרץ 2015

רו"ח קרן קיבוביץ |

מחלקת תגמול ב Group Consulting BDO ערכה סקר על חבילות התגמול אשר הוענקו בשנים 2008 – 2014 למקבלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברות ציבוריות השייכות למדד ת"א-100 .לאור ממצאי הסקר, מסתמן כי אנו נמצאים בעידן חדש, העידן שאחרי המחאה החברתית, שינויי החקיקה וההתערבות הרגולטורית והפיקוחית על היבטיה השונים. כל אלה השפיעו על רמות השכר במשק.

לממצאי הסקר לחצו כאן