מאמרים:

מדריך להנהלה ולדירקטוריון תקנות ה-SOX הישראלי

12 יולי 2010

הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטורים וההנהלה של התאגיד (תקנות ה-SOX הישראלי) המדריך להנהלה ולדירקטוריון

לקריאת המדריך לחצו כאן