This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

מחירי העברה: טיוטת הצעת ה - OECD - עליית מדרגה בחובות התיעוד

31 ינואר 2016

בתאריך 30 בינואר פורסמה על ידי ה- ¹OECD טיוטת דיון² בתחום מחירי העברה, הממליצה לרשויות המס על רשימת חובות תיעוד אחידה בעניין עסקאות בינלאומיות הנעשות בין צדדים קשורים בקבוצת חברות רב לאומית.
מטרת ההמלצה הינה הגברת יכולת רשויות המס להתמודד עם תכנוני מס (ההמלצה מהווה חלק ממהלך כולל של פעילויות אשר ממליץ עליהם ה- ³OECD).

חשוב לציין כי המסמך הינו בגדר טיוטה, הוא אינו משקף עדיין רשמית את עמדת ארגון ה- OECD אלא מהווה אסופת נושאים לדיון, ונועד לקיים דיון בנושא. יחד עם זאת, הואיל וחובת הדיווח במסמך מרחיבה מאד וכן ישראל חברה בארגון ה- OECD, ונראה כי כל חברות ה- OECD יצטרכו לאמץ את ההמלצות בדרגה כזו או אחרת, אנו ממליצים ללקוחותינו להמשיך ולקיים את חובות הדיווח על פי הוראות החוק במדינת ישראל ובמדינות שונות רלוונטיות, ולהיערך במקביל בהתאם, תוך מעקב אחרי ההתפתחויות (אנו נעדכן אתכם בנושא).

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן