מאמרים:

החבות במע"מ של שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל

26 דצמבר 2018

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

ביום 1.11.18 פרסמה רשות המיסים את הוראת פרשנות מספר 14/2018 שעניינה החבות במע"מ בגין שירותים הניתנים ל"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל. הוראת פרשנות זו באה להקל ולהבהיר את התנאים להחלת מע"מ בשיעור אפס בשל מתן שירות לארגון בינלאומי לשם קיום כנס בינלאומי בישראל וכן לפרט את סוגי השירותים הזכאים למע"מ בשיעור אפס.

בישראל מתקיימים כנסים בינלאומיים רבים בנושאים שונים אשר קיומם הינו גורם חשוב בכלכלת ישראל, לתדמיתה בעולם ולעידוד התיירות. על מנת לקיים כנס בינלאומי ובמטרה להוזיל את עלויות הכנסים, אותם ארגונים בינלאומיים ומארגני הכנסים מחליטים, בין היתר, לבחור לקיים את הכנס בהתאם להטבות המס הניתנות להם באותה מדינה. לפיכך, הוציאה רשות המיסים את הוראת הפרשנות האמורה המבהירה את התנאים בגינם יחול מע"מ בשיעור אפס, כפי שקובע סעיף 30(א)(8)(ב2) לחוק מע"מ. בהתאם להוראות הסעיף, על העוסק לעמוד במספר תנאים מצטברים אשר בהתקיימם, יחול מע"מ בשיעור אפס:

 1. מקבל השירות הינו ארגון בינלאומי העונה על אחת מהחלופות הבאות – (א) חבר בני אדם מואגד שהוא מוסד ללא כוונת רווח או חברה עסקית המקיימת פעילות בשתי מדינות לפחות, לרבות באמצעות סניפים או שלוחות; (ב) גוף ספורט בינלאומי מואגד המרכז ומייצג ענף ספורט ומארגן תחרויות בינלאומיות באותו ענף ספורט.
  יובהר כי יראו בארגון הבינלאומי כמקבל השירות, גם אם הכנס יאורגן או יופק על ידי גוף מארגן מקומי.
 2. ההתכנסות הינה בגדר "כנס בינלאומי" – התכנסות לשם פעילות לגבי מתקיימים התנאים הבאים: (א) הכנס נערך בישראל והפעילות במסגרתו נמשכת לפחות יומיים ברצף; (ב) בכנס משתתפים לפחות 50 תיירים העונים להגדרת "תייר" שבסעיף 1 לחוק מע"מ; (ג) עיקר הכנס מוקדש להרצאות, דיונים מקצועיים או לקיום תחרויות ספורט.
 3. עמידה בתנאי תקנה 12 לתקנות מע"מ – רישום פרטי העסקה בספרי החשבונות של העסק לרבות מחיר העסקה, דרך התשלום וסוג המטבע שבו שולמה, בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה וכן הוצאה חשבונית מס המפרטת את השירות שניתן לו.

השירותים הניתנים לארגון הבינלאומי, לצורך קיומו של הכנס הבינלאומי, עליהם יחול מע"מ בשיעור אפס, הינם:

 1. שירותי הפקת כנסים.
 2. שירותי פרסום.
 3. שירותי הקמת במה, פודיום, תאורה, הגברה, הקרנה, הקלטה.
 4. שירותי מיזוג אויר במתחם הכנס.
 5. הקמת עמדות רישום בכניסה לאולם.
 6. הקמה ותפעול אתר אינטרנט לכנס.
 7. הפקת תיקי משתתף, חוברות מידע ותקליטורים לבאי הכנסים.
 8. הפקת סרט תדמית לכנס ושידורי טלוויזיה.
 9. שירותי תרגום.
 10. שירותי הקמת מרכז סיקור עיתונאי.
 11. הספקת צוותי דיילים בכנס.
 12. הספקת כיבוד בשטח הכנס.
 13. שירותי ניהול אירוע.
 14. שירות של ניהול מערך והפצה של כרטיסי כניסה.
 15. גיוס, שיבוץ וניהול מערך מתנדבים לצרכי הכנס.
 16. שירותי רישוי, יעוץ וליווי בטיחותיים.
 17. שירותי מוסיקה והופעות של אמנים אם מתקיימים בשטח הכנס.
 18. הרצאות.
 19. מלווים רפואיים בשטחי הכנס.
 20. שירותי אבטחה.
 21. שירותים ליצירת פתרונות נגישות לבעלי מוגבלויות.

יש להדגיש כי בכל שירות אחר שאינו מפורט ברשימה לעיל ניתן לפנות למחלקה המקצועית של מע"מ. יובהר כי בהתקיים כל התנאים המצטברים המפורטים לעיל, יחול מע"מ אפס אף אם בנוסף לתיירים, משתתפים בכנס גם תושבי ישראל. על יתר השירותים הניתנים לארגון הבינלאומי במסגרת הכנס הבינלאומי יחול מע"מ בשיעור מלא (כגון שירותי הסעדה, לינה וכיוצא באלו) אלא אם כן מדובר בסוגי השירותים הניתנים לתייר, כמפורט בחוק מע"מ. לא יחול מע"מ בשיעור אפס על עסקאות מסוג מכר, גם אם המכר נועד לצורך קיום הכנס הבינלאומי.

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים