מאמר:

היערכות לקראת תום שנת המס 2016

25 דצמבר 2016

הרינו מתכבדים להגיש בזאת את עלון המידע: היערכות לקראת תום שנת המס. במסגרת עלון מידע זה נסקרו על ידנו סוגיות מס מסוימות, אותן ראינו כרלוונטיות להיערכות לתום שנת המס הנוכחית ולתחילת שנת המס החדשה. 

אנו תקווה כי תמצאו עניין בסוגיות המס המובאות במסגרת עלון מידע זה, ונשמח לעמוד לרשותכם למתן מידע נוסף וייעוץ פרטני ככל שנתבקש.

להמשך קריאה לחץ כאן