מאמרים:

מיסוי תחליפי דלק

04 דצמבר 2019

אייל רובין , שותף, ראש אשכול המיסים |
טארק דיביני , שותף, מיסוי תאגידים, מיסוי נדל"ן |

ביום 26.6.19 פורסם תיקון 3 לצו הבלו על הדלק ותיקון מספר 5 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין. במסגרת התיקון הוחלט, לאור החלטת ממשלה משנת 2018, כי יש להתמודד עם העלייה החדה בייבוא וייצור ממיסים ושמני סיכה, המשמשים בפועל גם כתחליף לסולר לבעירה או למהילה עם סולר ובנזין, לרבות לשם שימוש בכלי רכב. היות ומדובר בתופעה שגורמת לפגיעה בהכנסות המדינה ובכלי רכב אשר מונעים בתערובות כאלו וכן בבריאות הציבור, הוחלט להטיל מס בגובה המס המוטל על הסולר גם על ממיסים ועל חומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו, שמתאימים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה, בפני עצמם או בתוך תערובת. במקביל, הממשלה החליטה באותה החלטה משנת 2018 כי בסמכות שר האוצר לתקן את צו הבלו על הדלק כך שייקבע פטור מותנה ממס עבור רשימה של תעשיות המשתמשות בממיסים לייצור מוצרים.

לאור החלטת הממשלה מוטל מס על תחליפי הדלק – ממיסים וחומרים נוספים המשמשים או עשויים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה. המס המוטל על תחליפי הדלק יהיה בלו בסך של 2.94 ₪ לליטר בדומה למס החל על סולר, ומס הקנייה על תחליפי דלק מיובאים יעמוד גם כן על סכום זה.

החוק משית גם על ייבוא תחליפי דלק משומשים ארצה מס קנייה. עם זאת, מפעלים הממחזרים תחליפי דלק משומשים או מפעלים בעלי היתרים מתאימים העושים שימוש בתחליפי פסולת מזהמת עשויים להיות פטורים ממס.

חשוב לציין, כי מפעלים העוסקים בתעשיות הבאות: גומי, דבקים, דטרגנטים, דפוס, חומרי איטום, חומרי הדברה ואגרוכימיה, חומרי נפץ, עיבוד מתכות, צבעים, רוקחות ותמרוקים, עשויים להיות פטורים מהמס על תחליפי הדלקים ובלבד שהצריכה אינה לצורך הפקת אנרגיה, שטיפה או ניקוי וכן בעמידה בכך שהמוצר הסופי איננו דלק או תחליף דלק החייב במס בלו או מס קנייה. לשם כך יידרש להוכיח עמידה בתנאים.

מועד תחילת הצווים המטילים את המיסים ואלו שפוטרים מהם הוא ביום 1.1.2020.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו למיסים >>