מאמרים:

מיסוי משקאות ממותקים

10 ינואר 2022

אילת יצחקי, שותפה, מיסים עקיפים |

ביום 20 באוקטובר 2021 חתם שר האוצר על צו המטיל מס קנייה על משקאות מתוקים, על מכלי מיצי פירות ועל תרכיזים ואבקות להכנת משקאות מתוקים  (להלן- "הצו", "המוצרים החייבים במס" – לפי העניין), בתוקף החל מיום 1 בינואר 2022[1].

המס לא יחול על פריטים כגון מיץ ענבים, מיץ לימון טבעי מוצרי קקאו או חלב המסווגים כמפורט בצו.

המוצרים החייבים במס כוללים משקאות ממותקים ובכלל זה מיצי פירות ומיצי ירקות, תכשירי מזון וכן מים לרבות מים מינרלים ומי סודה המכילים תוספת סוכר או כל חומר ממתיק אחר או מתובלים.

סכום המס נקבע בהתאם לשיעור הסוכר הכלול במוצר. לדוגמא על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל-5 גרם ל-100 מ"ל משקה יוטל מס בסכום של 1 ₪ לליטר.

על תרכיז להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל-5 גרם ל-100 מ"ל משקה יוטל מס בסכום של 6 ₪ לליטר להכנת משקה מתוק.

על אבקה להכנת משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו גבוה או שווה ל-5 גרם ל-100 מ"ל משקה, יוטל מס בסכום של 6 ₪ לקילוגרם להכנת משקה מתוק.

על משקה מתוק ששיעור הסוכר שבו נמוך מ- 5 גרם ל- 100 מ"ל משקה, משקה מתוק המכיל חומר ממתיק אחר, וכן מיץ פירות ששיעור הסוכר שבו גבוה מ- 5 גרם ל- 100 מ"ל משקה, יוטל מס מופחת בסכום של 0.7 ₪ לליטר.

על תרכיז להכנת המשקאות והמיץ המצויינים לעיל, יוטל מס בסכום של 4.2 ₪ לליטר תרכיז להכנת משקה מתוק ולגבי אבקה להכנת המשקאות והמיץ המצוינים לעיל, יוטל מס בסכום של 4.2 ₪ לקילוגרם אבקה להכנת משקה מתוק.

נקבע, כי יחול היטל גם על מלאי המשקאות, התרכיזים והאבקות שנמצא ברשות הסוחרים לצורך עסקם ב-31 בדצמבר 2021 בשעה 24:00. המס כאמור לא יחול על סוחר שסך כל המס החל על הטובין המצויים בידיו ביום התחילה כמלאי לצורך עסקו אינו עולה על סך של 10,000 ₪.

את המס על המלאי יש לשלם לא יאוחר מיום 30 בינואר 2022.

תשומת הלב, כי ההיטל חל בין היתר על קמעונאים!

בחוק מס קניה ובצו קיימים מנגנונים לפטור מותנה או הישבון במקרים שונים, למשל בעניין פטור ממס על חומרי גלם לייצור מוצר סופי חב מס, ובייצור מוצרים לייצוא ישנו מסלול השבון או פטור מותנה.

יבואן של מוצרים חייבי מס משלם את מס הקנייה כחלק ממיסי הייבוא בעת השחרור מהמכס.

הכנת משקאות בבית אוכל לבקשת צרכן בעת מכירתם והכנת משקאות בעסק הסעדה לצורך הספקתם לצריכה מחוץ למקום הכנתם, למעט משקאות ארוזים מראש לשיווק קמעונאי, לא ייחשבו לפעולת ייצור המחייבת במס קניה.
 

[1] ביום 20 בדצמבר 2021 וביום 28 בדצמבר 2021 פרסמה רשות המיסים 2 תיקונים לצו והם כלל מספר שינויים והחרגות , וכן מענה לסוגיית כפל המס שנוצר בעניינם של יבואנים המשמשים גם כיצרנים
 

 

צרו קשר עם המומחים שלנו >>