This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
מאמרים:

אירוויזיון 2019 בישראל – תיירות, אפליקציות, ומע"מ שביניהם

26 מרץ 2019

אילת יצחקי , שותפה, מיסים עקיפים |
בקצרה

תנופת התיירות הצפויה סביב האירוויזיון בישראל מעוררת ציפייה רבה. מאחר ולקיחת חלק ב"חגיגה" כרוכה פעמים רבות בהתקשרויות עם חברות ואתרים גלובליים, עולות שאלות בעניין חבויות המס העקיף ובמיוחד - האם אתר ישראלי שמנהל התקשרות עם חברה גלובלית זכאי לדווח על העמלה כחייבת במע"מ בשיעור אפס? ובכלל, מתי ניתן ליהנות מהטבות מע"מ אפס על שירותי תיירות?

על פי חוזר שפרסמה רשות המיסים ב-2016, התקשרות מול אתר גלובלי בעל "נוכחות כלכלית משמעותית" בישראל – לכאורה חייבת במע"מ מלא. אולם בפסק דין שהתפרסם לאחר מכן, נקבע כי כל עוד החברה הגלובלית לא נרשמה בישראל הלכה למעשה, אין להשית את החבות במע"מ על הספק הישראלי.

גם אז יש לבחון את התקיימותם של יתר התנאים לתחולת מע"מ אפס, שכן עשויים לחול חריגים אחרים שיחייבו מע"מ בשיעור מלא על מלוא התמורה או חלקה(כמו שירותי תיווך מסויימים). בכל הנוגע למכירת שירותים ומוצרים לתיירים, המדינה מעניקה סל הטבות די נרחב עם תחולת מע"מ אפס על שירותים כמו לינת תייר בבית מלון ושירותים אגב לינה.  לעניין זה יש לבחון האם העמדת דירות לרשות התייר עומדות בנהלי מע"מ, הסעות סיור לתייר , אספקת ארוחות ושירותים נוספים, שירותים לארגון בינלאומי לקיום כנס בינלאומי בישראל ועוד. נציין כי תחולת מע"מ אפס מאפשרת כפל הטבות וכוללת זכאות לקיזוז מס תשומות.

על כן, מוטב שתבחנו כבר עכשיו את האפשרויות העומדות לפניכם למקסום הטבות החוק ולבצע בדיקה קפדנית לעמידה בתנאים הנדרשים – כדי שתוכלו ליהנות מהן ולמקסם את שורת הרווח.  

צרו קשר עם המומחים שלנו >

לקראת אירוויזיון 2019 בישראל

לקראת האירוע הגדול שיתרחש עלינו לטובה באביב הקרוב, קיימת ציפייה של תעשיות רבות לתנופת התיירות סביבו. בכל הקשור לתיירות, להתקשרות עם סוכנויות זרות ולפעילות האינטרנטית הענפה שסביבה, ראינו לנכון להביא בפניכם את האפשרויות ליהנות ממלוא הפדיון - ללא תשלום מס עקיף.

אתרי נסיעות גלובאליים, כמו בוקינג, Airbnb וכיו"ב, עשויים להתקשר עם אתרים ישראליים המוכרים כרטיסי כניסה לאירוע או מתווכים דירות לשהייה קצרת טווח, בתי מלון, הסעות וכיו"ב עבור התיירים. לעניין זה עולה השאלה - האם אתר ישראלי שנמצא בהתקשרות עם חברת אינטרנט גלובאלית, רשאי לדווח על העמלה שמקבל כחייבת מע"מ אפס?

תאגיד זר בעל "נוכחות כלכלית משמעותית" בישראל

בשנת 2016 פרסמה רשות המסים חוזר שגובש בעקבות בג"ץ ודורש לגבות מס ומע"מ מגוגל, פייסבוק ושאר החברות הגלובאליות הפועלות בישראל. החוזר מעניק פרשנות רחבה להוראות החוק, המחייבות תאגיד זר שמקיים פעילות עסקית בארץ ברישום לעניין מע"מ בישראל. לפיו, גם אם לתאגיד הזר אין חברה בת, סניף או מוסד קבע (במובנו "הקלאסי") בישראל, אולם יש לו "נוכחות כלכלית משמעותית" בישראל, אזי לא ייחשב תושב חוץ. סממנים לנוכחות כזו בזירה הווירטואלית, עשויים להיות: מתן שירות עבור משתמשים ישראליים באמצעות האינטרנט, אתר בעברית, חיוב בשקלים, סליקת כרטיסי אשראי ישראליים, היקף מהותי של משתמשים או לקוחות ישראליים, וכיו"ב.

משמע - חברה ישראלית שתעניק שירות לאתר גלובאלי בעל "נוכחות וירטואלית" בישראל לא תהנה, לכאורה, מתחולת מע"מ בשיעור אפס. אולם לאחר פרסום החוזר, התפרסם פסק דין בעניין כיכר השבת ולפיו כל עוד החברות הגלובאליות לא נרשמו הלכה למעשה בישראל - אין להשית חבות במע"מ על הספקים הישראליים המתקשרים עמן. בשורה חיובית, כמובן, אך בטרם יישומה יש לבחון התקיימות תנאים נוספים לתחולת מע"מ אפס.

תנאים נוספים לתחולת מע"מ אפס

בין היתר, יש לבחון האם הספק הישראלי מעניק שירות של תיווך בין החברה הזרה לבין צד ישראלי כלשהו (למשל בית מלון או בעל דירה המועמדת לרשות תייר). במקרה זה, עשוי לחול חריג המחייב במע"מ בשיעור מלא. כמו כן, האם עסקינן בשירות שניתן בפועל לתייר בעת שהותו בישראל. הרי אם לא נמנה על הרשימה הסגורה של ההקלות הקבועות בחוק, לא יחול מע"מ אפס. לעניין עמידה בכל תנאי החוק לתחולת מע"מ אפס – יפה בחינת כל מקרה לגופו.

באשר למכירת כרטיסי כניסה למופע או אתר ע"י גורם ביניים, עשויה לעלות סוגיה ככל שהכרטיס מונפק ע"י מלכ"ר (החל מרשות השידור וכלה ברשות הטבע והגנים). מה דין המכירה ע"י גורם הביניים שהוא עוסק מורשה? התשובה לשאלה זו עשויה להשתנות ממתווה התקשרות אחד למשנהו.

באשר למכירת מוצרים ושירותים לתיירים, ישראל מעניקה סל הטבות נרחב יחסית ולהלן עיקריהם.

מוצרים ושירותים לתיירים - לינה

"תייר" לעניין זה הוא מי שנכנס לישראל עפ"י אשרת שהייה זמנית של עד 3 חודשים (אשרת ב/2). כלומר, מי שנכנס עם אשרת עבודה או בעל אזרחות כפולה לא זכאי להטבות.

החוק הישראלי מקנה מע"מ אפס על לינת תייר בבית מלון ושירותים הניתנים אגב לינה, כמזון ומשקאות, בריכה, ספא ועוד. "בית מלון" צריך לענות על קריטריונים ולאפשר לינה של לפחות חמישה אנשים. דירה המועמדת לרשות תייר עשויה להיכנס להגדרה אם, עפ"י נהלי מע"מ, כוללת שטח ריצפה מינימאלי של 14 מ"ר (ללא שירותים ומטבחון) לשתי מיטות, ולכל מיטה נוספת 4 מ"ר (כלומר סה"כ 26 מ"ר ללא שירותים ומטבחון). מי שיש לו כמה דירות קטנות שאינן עונות כל אחת על הקריטריון - בעיה. חשוב להדגיש לעניין דירות כי יש חשיבות רבה לתכנון המס על ההשלכות לעת המכירה.

הסעות סיור וארוחות מאורגנות

מע"מ אפס חל גם על הסעת סיור תייר ברכב פרטי או אוטובוס (שניתן לו היתר מתאים), לרבות ארוחות המסופקות לתייר אגב ההסעה, במישרין או בעקיפין. הסוגיה מה דין ארוחות המאורגנות ע"י סוכן נסיעות, אגב ההסעה, נבחנת כיום, כמו גם השאלה אם "הסעת סיור" תכלול כניסה לאתרים, מכירת כרטיסים וכיו"ב. בפסק הדין האחרון בנושא, בעניין איתרנתי, השופט דורות העדיף את הגישה הדווקנית השוללת תחולה על כניסה לאתרים, אולם הנושא כנראה ייבחן שוב.

ההקלה האמורה חלה על שירותי סוכנות נסיעות בארגון הנסיעה, טיפול באשרות וכיו"ב. לשאלה מי זכאי להיחשב כסוכנות נסיעות עשויה להיות פרשנות ליבראלית.

כנסים בינלאומיים ושירותים נוספים

מע"מ אפס חל גם על שירות הניתן לארגון בינלאומי, לקיום כנס בינלאומי בישראל שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות, לרבות מכירת זכות השתתפות לתייר. המכלול העשוי להיכנס לגדרי הכנס בישראל מחייב ירידה לפרטים ובחינה מדוקדקת. כמו כן, מהו כנס בינלאומי הוא שאלה הנתונה לפרשנויות. לדידנו אירוויזיון בהחלט צריך להישקל בחיוב.

ההקלות חלות גם על השכרת רכב פרטי לתייר, לנהיגה עצמית, אשפוז ושירותים אגב אשפוז.

מקסום הטבות החוק ואפשרות לכפל הטבה

מוטב לבחון אפשרויות למקסום הטבות החוק. יצוין, כי תחולת מע"מ אפס מאפשרת כפל הטבה, הטומנת בחובה זכאות לקיזוז (או החזר) מס התשומות, המע"מ ששולם על ההוצאות ששימשו לפעילות. יחד עם זאת, ככל הטבה, נדרשת בדיקה קפדנית לעמידה בתנאים, ציות, שמירת תיעוד מתאים, ובקרות מתאימות. אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולהתייעץ עם המומחים שלנו למיסוי עקיף, בכדי לבחון את האפשרויות העומדות לרשותכם – כך שתוכלו להיערך בהתאם ולמקסם את ההזדמנויות העסקיות העומדות לפניכם כבר במאי הקרוב.

 

צרו קשר עם המומחים שלנו >