מאמרים:

תמריצי רשות החדשנות (המדען הראשי), חוק עידוד השקעות הון ולמי הם מתאימים

14 מאי 2016

בקצרה

רשות החדשנות, לשעבר המדען הראשי, היא גוף מטעם משרד הכלכלה שפועל לתמוך ולקדם מו"פ בישראל באמצעות מגוון תכניות במימון ממשלתי. תכניות התמריצים מקנות ייעוץ, מענקים והטבות בתחומי היזמות והחדשנות הטכנולוגית, והן מיועדות בעיקר למיזמים בתחילת דרכם או לחברות שמפתחות מוצרים בתחומי ביקוש.

לכל תכנית תמריצים יש מספר תנאים ייחודיים ו/או הטבות ספציפיות. תכנית תנופה, למשל, מיועדת ליזמים שצריכים סיוע כספי בצעדיהם הראשונים ומקנה עד 200 אלף שקלים ו/או עד 85% מהתקציב שאושר למיזם - שיוחזרו באמצעות הכנסות עתידיות ורק אם המיזם נחל הצלחה עסקית. לקבלת הסיוע יש למלא בקשה מסודרת שתיבחן ע"י ועדה מיוחדת. זהו תהליך די מהיר ובתוך 3 חודשים ולאורך שנה שלמה ניתן לנצל את הכספים – אך רק למטרות מוגדרות, כמו שיווק וחומרים.

גם החוק לעידוד השקעות הון נועד לעודד את התעשייה הישראלית, כאשר האחראית על יישומו היא מנהלת מרכז ההשקעות, מטעם משרד הכלכלה. מסלולי הטבות אלו מיועדים למפעלים שעומדים בתנאים למעמד "מפעל מאושר" ומציגים תכנית עסקית שמפרטת את חשיבות הפרויקט ליצוא ותעסוקה. המענק עומד על 20% מסך ההשקעות ברכוש קבוע, כפי שפורט בתכנית, כאשר 65% ניתן כתלות בתהליכי בקרה מסוימים והיתר לאחר אישור מלא של עמידה בתנאי הסף ויעדי התכנית. . 

 

רשות החדשנות (המדען הראשי)

מעת לעת מתפרסמות תכניות לאומיות שמטרתן לתמרץ ולתמוך בכלכלה הישראלית בכלל, ובתחום ההייטק בפרט. על הבולטות שבהן נמנות הטבות מס ומענקים במסגרת חוק עידוד השקעות הון וחוק מחקר ופיתוח (מו"פ), אשר חלק בלתי מבוטל מהן מצויות תחת אחריותה של רשות החדשנות, לשעבר המדען הראשי – גוף מיוחד הפועל מטעם משרד הכלכלה. לפניכם מספר עובדות חשובות אודות התמריצים הניתנים דרך רשות החדשנות/ המדען הראשי, והדרך לקבלתם.

 

תכניות התמריצים של רשות החדשנות

כאמור, רשות החדשנות הינה גוף הפועל מטעם משרד הכלכלה שמטרתו לתמוך ולקדם מו"פ בתעשייה הישראלית. זאת, באמצעות קשת רחבה של תכניות המקנות ייעוץ, מענקים, הלוואות והטבות נוספות בתחומי היזמות והחדשנות הטכנולוגית. מדובר בתוכניות במימון ממשלתי המיועדות בעיקר למיזמים בתחילת דרכם ולחברות קטנות ובינוניות המפתחות מוצרים בתחומי האלקטרוניקה, התקשורת, האנרגיה, מדעי החיים ואף החברה. המעוניינים לזכות בתמריצים נדרשים לעמוד בתנאי הסף, להציג את התוכניות המתחייבות ולחתום על הסכמים הכורכים ביצוע פעולות עסקיות שונות באישור רשות החדשנות / המדען הראשי.

 

תנאים והטבות

ישנם סוגים רבים של תכניות מטעם רשות החדשנות (המדען הראשי), ביניהן קרן תמיכה בחברות הזנק, פרויקט חממות ליזמות טכנולוגית, תוכנית תנופה לתמיכה במיזמים טכנולוגיים מתחילים, תוכנית לקידום חברות מתחילות ועוד הרשימה ארוכה. כל אחת מהן כרוכה במספר תנאים ייחודיים והטבות ספציפיות. על מנת לסבר את האוזן נביא כדוגמא את תוכנית תנופה.

 

תוכנית תנופה

זוהי תוכנית המיועדת לממציאים, חברות הזנק בתחילת דרכן ויזמים, הנזקקים לסיוע כספי בצעדיהם הראשונים. מדובר בסיוע עד לסכום של 200 אלף שקלים ועד 85% מסך התקציב שאושר למיזם, כאשר במקרה של הצלחה עסקית יוחזר הסכום מההכנסות העתידיות, ואם המיזם אינו עולה יפה אין צורך להחזירו.

על מנת לקבל את הסיוע יש להגיש בקשה מסודרת אל רשות החדשנות (המדען הראשי) באמצעות טופס ייעודי, בו מפורטים נתונים כגון תמצית המיזם, תיאור המוצר, פלח השוק שאליו פונים והמימון הדרוש. לאחר מכן, נבחנת הבקשה על ידי ועדה מיוחדת, הבודקת את המודל העסקי, מצב השוק, כישורי הפונים, תרומתו של המענק למיזם, הטכנולוגיה והמוצר – וההזדמנות הטמונה בהם. מדובר בהליך מהיר יחסית המאפשר לעשות שימוש בכספים כבר לאחר 3 חודשים, ולאורך שנה שלמה. יחד עם זאת, השימוש בכספים מותר רק למטרות מוגדרות כגון רכיבים מתכלים, שיווק, עריכת פטנטים, קבלני משנה, ייעוץ טכני וחומרים.

 

החוק לעידוד השקעות הון

החוק לעידוד השקעות הון חל משנת 1959 ומטרתו לעודד השקעה בתעשייה הישראלית, כאשר האחראי על יישומו הוא משרד הכלכלה באמצעות מנהלת מרכז ההשקעות. במקרה זה, מדובר בסיוע למפעלים שמציגים תוכנית עסקית אשר מפרטת גם את חשיבותו של הפרויקט לייצוא ולתעסוקה, ועומדים בכל התנאים למעמד "מפעל מאושר". כמו כן, הבקשות נבחנות ומדורגות על פי סדר עדיפויות בהתאם לקריטריונים שונים, כגון מיקום גיאוגרפי, חדשנות טכנולוגית ויציבות פיננסית. המענק עצמו עומד על 20% מסך ההשקעות ברכוש קבוע כפי שמפורט בתוכנית העסקית, כאשר בשלב הראשון משוחררים 65% מהכספים כתלות בהליכי בקרה מסוימים, והשאר לאחר שמוגש ונבדק דו"ח סופי לאישור מלא של עמידה ביעדי התוכנית ותנאי הסף.

המחלקה לחוקי עידוד ותמריצים ממשלתיים ב-BDO זיו האפט, כוללת צוות של רואי חשבון ועורכי דין בעלי התמחות ייחודית בתחום עידוד והשקעות הון. בראשם, עומד רו"ח ארז עיני (משפטן) שהקים וניהל במשך שלוש שנים את מחלקת חוקי העידוד שבמחלקה המקצועית ברשות המסים.