מאמרים:

כיצד נמנעים מריביות ומקנסות לרשויות המס בארה"ב?

11 יולי 2021

ישראלים, יחידים וכן עסקים רבים מגישים דוחות מס בארה"ב. ביניהם משקיעים בנדל"ן אמריקאי, חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב וכן גם ישראלים שהינם בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי גרין קארד.

ישנם לקוחות, בפרט אזרחים אמריקאים שחיים בישראל, שעבורם הגשת הדוחות איננה כוללת חבות מס כלשהי לארה"ב ומדובר בחובת דיווח שנתית בלבד בשל היותם אזרחים אמריקאים. כך גם ישראלים המושקעים בארה"ב וחברות ישראליות עשויים לעיתים להיות חייבים בהגשת דוחות ללא כל חבות מס.

מאידך, ישנם לא מעט ישראלים שיש להם הכנסות ממקורות אמריקאים שחייבים בגינם במס אמריקאי. בחלק מהמקרים, ההכנסות שמתקבלות ממקורות אמריקאים נתונות לניכוי המס האמריקאי במקור. כלומר, הגורם שמשלם את ההכנסה מנכה מס מתוך ההכנסה שמועברת לנישום.

אולם, ישנם לא מעט ישראלים שיש להם הכנסות אמריקאיות שמתקבלות ללא כל ניכוי מס במקור, ולפעמים ישנם כאלו שאף נוקטים בכל אמצעי שניתן להקטין את המס המנוכה במקור, שלא פעם עולה על חבות המס בפועל, ומעדיפים לכאורה לשלם את המס ככל שיידרש רק בעת הגשת הדוחות. רק שעיתוי זה של הגשת הדוחות עלול להיות מאוחר מידי.

הדרישה של רשויות המס האמריקאיות לגבי תשלום המסים הינה כי המס ישולם לאורך השנה שבה ההכנסה נצמחת לנישום, על בסיס רבעוני, ב-15 לחודש שלאחר סיום הרבעון. כלומר:

  • רבעון ראשון (1 בינואר – 31 במרץ) – תשלום עד ה-15 באפריל
  • רבעון שני (1 באפריל – 31 במאי) – תשלום עד ה-15 ביוני
  • רבעון שלישי (1 ביוני – 31 באוגוסט) – תשלום עד ה-15 בספטמבר
  • רבעון רביעי (1 בספטמבר – 31 בדצמבר) – תשלום עד ה-15 בינואר בשנה העוקבת

אם לא נוכה מס במקור ו/או לא שולמו מקדמות מס על חשבון הכנסות לאורך השנה שבה הופקו ונצמחו ההכנסות הנישום עלול למצוא את עצמו נתון לקנסות וריביות בעת הגשת הדוחות.

דו"ח המס השנתי מוגש במקרה הטוב כמה חודשים בודדים אחרי שחלפה שנת המס המדווחת. לכאורה, תשלום מקדמה עד למועד ההגשה הראשון (לפני אורכות) עשוי למנוע קנסות. אך זאת בתנאי ששולמו מקדמות מינימליות לאורך השנה.

אמנם לא תמיד יודעים הנישומים מראש מהי ההכנסה החייבת במס אמריקאי עד שמגישים את דוחות המס השנתיים או לפחות עד שמקבלים את המידע לצורך הכנת הדוחות מהגורמים המדווחים על ההכנסות הללו. יחד עם זאת, זה לא פוטר את הנישום מחובת תשלום המקדמות.

למעשה לא רק שנדרש לשלם את מקדמות המס מראש אלא שניתן לומר שעדיף וכדאי לשלם מקדמות. עודף תשלום מס יזכה את הנישום בריבית על עודף המס (כיום עומדת על  3% לשנה).

ישנם כללים לגבי אופן חישוב מקדמות המס, וסכומי המקדמות הנדרשים, בהתאם להיקף ההכנסות בשנת המס המדוברת וכן בהתאם להיקף ההכנסות בשנת המס שקדמה.

את תשלום מקדמות המס ניתן לבצע בכמה אופנים. ה-IRS מעודד ואף דורש מחלק מהנישומים לבצע את התשלומים באמצעות מערכת התשלומים הפדרלית האלקטרונית שלהם (EFTPS). תשלום באמצעות ה-EFTPS מחייב קיום חשבון בנק של הנישום בארה"ב. חברות חייבות בתשלום באמצעות מערכת ה-EFTPS.

ישנה גם אפשרות לבצע תשלומים באמצעות העברה בנקאית, אך זה קצת מסורבל יותר. וליחידים ישנה אפשרות לבצע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי.

אנחנו נשמח לסייע ללקוחותינו בביצוע התשלומים הנדרשים לרשויות המס בארה"ב. 
 


 

ליצירת קשר עם המומחים שלנו >>